Warmtebedrijf Ede

Warmtebedrijf Ede is een dochteronderneming van MPD Groene Energie; zij verzorgt de groene warmtevoorziening via het groene warmtenet in Ede.

Al 18.500 Edese woningen en bedrijven ontvangen groene warmte in plaats van aardgas. Via het duurzaamste warmtenet van Nederland wordt deze groene warme naar de eindgebruikers getransporteerd. Het Edese warmtenet is een slim warmtenet waarop verschillende duurzame bronnen warmte  leveren en kunnen gaan leveren. Denk hierbij aan lokale en regionale duurzame biomassa, restwarmte, aardwarmte, zonnewarmte en zelfs de innovaties van de toekomst zoals waterstof e.d.

Aangesloten Edese huishoudens besparen met groene warmte direct 85% op hun CO2-uitstoot. In combinatie met enkele m2 zonnepanelen op het dak, is de woning gelijk (zo goed als tot volledig) klimaatneutraal!

Lees meer op www.warmtebedrijfede.nl