Smart Grid

In Ede wordt met het steeds verder uitrollende groene warmtenet toegewerkt naar een intelligent net, oftewel een Smart Grid. Slimme meters op dit net stemmen de groene warmtevraag en -aanbod op elkaar af. Derde partijen kunnen gaan invoeden; ze worden restwarmteleveranciers en kunnen hun restwarmte afzetten in het Groene warmtenet in Ede. Hierdoor vergroot de capaciteit van het net, zodat er weer meer woningen en woningequivalenten aangesloten kunnen worden.

Deze partijen verduurzamen hun eigen bedrijfsvoering eveneens omdat zij hun warmte nu kunnen aanbieden voor ‘hergebruik’ door anderen, waar zij diezelfde restwarmte waarschijnlijk eerder op niet-duurzame wijze wegkoelden. Bovendien krijgen bedrijven nu een vergoeding voor deze restwarmtelevering, waar zij eerder juist geld moesten betalen voor het wegkoelen van diezelfde restwarmte.

Voor de gemeente Ede ten slotte, is de mogelijkheid van restwarmtelevering aan het warmtenet door de lokale industrie, eveneens voordelig. De gemeente kan nu concurrerender zijn in het aantrekken van bedrijvigheid en industrie, vanwege dit financiële voordeel op het leveren van restwarmte dat nu ook aan nieuw te vestigen bedrijven in Ede kan worden geboden.