Slim groen warmtenet

Voorbeeld: slim groen warmtenet in Ede

In bovenstaand voorbeeld in Ede wordt het groene warmtenet steeds verder uitgerold en doorontwikkeld tot een slim net, oftewel een Smart Grid. Slimme meters op dit net stemmen de groene warmtevraag en -aanbod op elkaar af.

Het groene warmtenet is een toekomstbestendige infrastructuur waarop allerlei duurzame warmtebronnen kunnen worden aangesloten, denk aan restwarmte (industrie en datacenters), zonnewarmte, aardwarmte en wellicht zelfs waterstof.

Dan kan de basislast van de warmtevraag worden ingevuld met geothermie en restwarmte en is biomassa alleen nog nodig bij piekvraag in de winter. Ook is aardgas als back-up dan niet langer nodig en is de warmtevoorziening volledig fossielvrij.

Meer over Restwarmte
Derde partijen kunnen gaan invoeden; ze worden restwarmteleveranciers en kunnen hun restwarmte afzetten in het groene warmtenet. Hierdoor vergroot de capaciteit van het net, zodat er weer meer woningen en woningequivalenten aangesloten kunnen worden.

Deze partijen verduurzamen hun eigen bedrijfsvoering eveneens omdat zij hun warmte nu kunnen aanbieden voor ‘hergebruik’ door anderen, waar zij diezelfde restwarmte waarschijnlijk eerder op niet-duurzame wijze wegkoelden. Bovendien krijgen bedrijven nu een vergoeding voor deze restwarmtelevering, waar zij eerder juist geld moesten betalen voor het wegkoelen van diezelfde restwarmte.

Voor gemeenten is de mogelijkheid van restwarmtelevering aan het warmtenet door de lokale industrie, eveneens voordelig. De gemeente kan nu concurrerender zijn in het aantrekken van bedrijvigheid en industrie, vanwege dit financiële voordeel op het leveren van restwarmte dat nu ook aan nieuw te vestigen bedrijven kan worden geboden.

Meer informatie over zonnewarmte, riothermie, aardwarmte en waterstof volgt binnenkort.