PBL: Energietransitie zonder biomassa nauwelijks haalbaar en betaalbaar

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceert vandaag het onderzoek naar de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biomassa. De belangrijkste conclusie is dat de energietransitie zonder benutting van biomassa nauwelijks haalbaar of betaalbaar is. Het gebruik van biomassa moet volgens het PBL aan duidelijke duurzaamheidscriteria voldoen. Met dit Duurzaamheidskader Biomassa komt de Sociaal-Economische Raad (SER) in de komende maanden.

Biomassa transitiebrandstof
MPD Groene Energie start met duurzame biomassa als duurzame, betrouwbare brandstof op haar slimme groene warmtenetten, mede omdat het regelbaar is. In tegenstelling tot bronnen zoals aardwarmte, kan warmte uit biomassa in de winter flexibel opgeplust worden, en in de zomer zelfs uitgezet worden. Zo wordt er efficiënt en vraaggestuurd geproduceerd. En van alle duurzame alternatieven voor aardgas, heeft het aansluiten op een slim groen warmtenet de laagste maatschappelijke kosten.

De slimme groene warmtenetten worden op termijn gevoed door meerdere duurzame bronnen zoals restwarmte, aardwarmte, zonnewarmte en de transitiebrandstof biomassa. Op dat moment kan het aandeel biomassa op het warmtenet omlaag.