Participatie en omwonenden-informatie

De energietransitie brengt veranderingen met zich mee. Veranderingen die dichtbij huis plaatsvinden. Een slim groen warmtenet in de eigen wijk, roept eveneens vragen op.

MPD Groene Energie vindt het belangrijk om alle vragen te beantwoorden en mensen te informeren over verduurzaming in hun directe omgeving. Om deze reden organiseerde Warmtebedrijf Veenendaal samen met Frank van Woerden Vastgoed donderdagavond een bijeenkomst voor omwonenden van het voormalig Kirpestein-terrein. Voor de nieuwbouw wordt hier een lokaal groen buurtwarmtenet gerealiseerd, dat wordt aangesloten op een Buurtwarmte-Unit. (meer informatie op www.warmtebedrijfveenendaal.nl)

Nadat alle vragen beantwoord zijn, is het goed om te horen dat omwonenden vooral benieuwd zijn of – en zo ja wanneer – hun eigen woning ook op groene warmte aangesloten kan worden.