Onderzoek Laagwaardige Biomassastromen


Onderzoek laagwaardige biomassastromen;
Vanuit de Topconsortia Kennis & Innovatie – Topsector Biobased Economy.

Betreffend onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Projectpartners:

B.T.G.  Biomass Technology Group B.V.,
Energieonderzoek Centrum Nederland,
KARA Energy Systems B.V.,
MPD Groene Energie B.V.

Projectuitleg:
MPD Groene Energie heeft de ambitie om de warmtevoorziening in Ede verder te verduurzamen. Met het oog op meer bio-energie productie en de diversificatie van biomassagebruik is er de wens om laagwaardige biomassa in te zetten voor duurzame energieproductie. Beschikbaarheid, kwaliteit en prijs van laagwaardige biomassa-stromen zoals gras, blad, heide en riet zijn heden nog onduidelijk.

MPD Groene Energie is producent van duurzame energie en wil het aantal biomassa-gestookte installaties, in eerste instantie in Ede, uitbreiden van vier naar zes stuks. Vanwege de groei in houtvraag en aanbod van laagwaardige biomassastromen wil MPD Groene Energie één ketel op laagwaardige stromen laten draaien. KARA wil hierop inspringen door een hierop aangepaste installatie aan te bieden.

Doel van het project
Doel van het project is te onderzoeken hoe meer goedkope laagwaardige biomassa kan worden ingezet in een verbrandingsinstallatie door onderzoek te doen naar een geschikte jaarrond-beschikbare biomassamix, het toevoerconcept en de verbrandingsketel. Lagere brandstofkosten leiden tot goedkopere duurzame energieproductie en een groter deel van het binnenlandse biomassapotentieel wordt benut.

Realistische mixen van beschikbare laagwaardige biomassastromen worden geïdentificeerd en gekarakteriseerd en hun eigenschappen gemodelleerd. Vervolgens wordt kritisch onderzoek verricht aan verbeteringen aan onderdelen van het ketelconcept en het toevoersystemen tegen acceptabele kosten. De biomassamix wordt hierop mogelijk weer aangepast om zo tot een optimale combinatie te komen tussen laagwaardige biomassamix en aanpassingen aan het systeem. Vervolgens worden de eigenschappen van de biomassamixen in ovenexperimenten getest, het brandstoftoevoerconcept bepaald en als prototype getest in een laboratoriumomgeving en het ketelontwerp verbeterd. Een nieuw logistiek inzamelingssysteem, opslag en mixmethode worden bepaald om jaarrond biomassa op specificatie te kunnen leveren. Op basis van de verbeteringen aan het toevoer- en ketelconcept wordt de meerprijs bepaald. Het financiële rendement wordt tot slot geoptimaliseerd. De projectresultaten worden gedissemineerd waaronder ook informatievoorziening naar de burgers.

Resultaat
Het project heeft geresulteerd in een gevalideerd biomassa toevoer- en ketelconcept waarin gespecificeerde mixen van laagwaardige biomassa kunnen worden verstookt. De verkregen kennis wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een demonstratieproject.