Groen Warmtenet Ede

 

Dochterbedrijf van MPD Groene Energie ‘Warmtebedrijf Ede’ verzorgt de duurzame warmtevoorziening in Ede en beheert ook het Groene warmtenet. Het warmtenet wordt gevoed door de eerste bio-energie installatie aan de Dwarsweg in Ede, en binnenkort ook doorde tweede bio-energie installatie in Park Reehorst.

Het groene warmtenet Ede is eigenlijk een soort stadsverwarming. We noemen het echter niet zo. Stadsverwarming heeft niet zo’n goed imago omdat veel oude systemen vaak storingen gaven, hoge verliezen kenden en slecht te regelen waren. De eerste stadsverwarmingsnetten dateren namelijk al uit 1923. Het groene warmtenet is echter opgezet met gebruik van de nieuwste technieken en inzichten. Veel nadelen van de stadsverwarmingsnetten hebben we in het groene warmtenet Ede weten weg te nemen, o.a. door het toepassen van slimme meters.

Sinds 2013 is in Ede al een groot aantal woningen van Woonstede en NUON aangesloten op het warmtenet, zowel hoogbouwflats als particuliere woningen. 1500 woningen zijn alleen al in Kernhem en Veldhuizen aangesloten. Verder o.a. zwembad de Peppel, kerkgebouw De Open Hof, VVE Laathof 2 en het Pallas Athene College. Momenteel staat de teller al op 6000 woningequivalenten in Ede!

Forse CO2-reductie
Verwarming met een gasgestookte, centrale verwarmingsketel veroorzaakt CO2. Bij verwarming met biomassa komt dit broeikasgas ook vrij, maar niet veel meer dan de biomassa tijdens haar groei heeft opgenomen uit de atmosfeer. Daarmee is biomassa een CO2-neutrale brandstof. Een aansluiting op het warmtenet is een zeer effectieve manier om CO2-uitstoot te verminderen. Het vermindert uw uitstoot met ca. 70%, evenveel als ongeveer 30 zonnepanelen. Deze panelen vragen echter zoveel ruimte, dat u deze niet allemaal kwijt kunt op het dak van uw woning.

Een duurzame keuze
Met de keuze voor groene warmte, draagt u daadwerkelijk bij aan het verminderen van het broeikaseffect. U kiest voor een oplossing die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor uzelf, en voor komende generaties. Ook maakt u niet langer kosten met betrekking tot vervanging en onderhoud aan uw Cv-ketel, Warmtebedrijf Ede levert comfort en ontzorgt u in het onderhoud.

De bio-energie installaties voorzien het warmtenet van groene warmte
De ketels van een installatie maken weinig geluid. De boilerhuizen waar de houtketels in staan, zijn goed geïsoleerd. De ketels voldoen aan strenge milieueisen en behoren tot de schoonste van Europa. De Nederlandse regels voor emissies zijn strenger dan in de rest van Europa, omdat we in een dichtbevolkt land wonen met veel verkeer en industrie; de luchtkwaliteit moet goed blijven.

Alle biomassa wordt verbrand op een bewegend rooster. Aan het eind van het proces is alles volledig verbrand. Ook de grove natte delen die in de biomassa kunnen zitten. Alleen as blijft over. De rookgassen worden gezuiverd. Alleen schone rookgassen verlaten de schoorsteen. Deze zijn daarmee bijna volledig reukloos en zonder enige kleur. Het enige dat soms te zien is, is een witte pluim: dat is waterdamp. Alle as gaat naar een gecertificeerd afvalbedrijf en wordt zoveel mogelijk hergebruikt, bijvoorbeeld in de wegenbouw.\

Geen verspilling
In de zomer wordt de capaciteit van de installaties met een derde teruggebracht ten opzichte van de winter. Meetsystemen houden de voorraad houtsnippers nauwkeurig bij. Het aanbod wordt zodoende afgestemd op de warmtevraag in Ede en er vindt geen verspilling plaats.