Groen Warmtenet Ede

 

Dochterbedrijf van MPD Groene Energie ‘Warmtebedrijf Ede’ verzorgt de duurzame warmtevoorziening in Ede en beheert ook het Groene warmtenet. Het warmtenet wordt gevoed door drie bio-energie installaties aan de Dwarsweg, Geerweg en Knuttelweg in Ede.

Het groene warmtenet Ede is eigenlijk een soort stadsverwarming. We noemen het echter niet zo. Stadsverwarming heeft niet zo’n goede naam omdat veel oude systemen vaak storingen gaven, hoge verliezen kenden en slecht te regelen waren. De eerste stadsverwarmingsnetten dateren namelijk al uit 1923. Het groene warmtenet is echter opgezet met gebruik van de nieuwste technieken en inzichten. Veel nadelen van de stadsverwarmingsnetten hebben we in het groene warmtenet Ede weggenomen, o.a. door automatisering, slimme meters etc.

In 2013 zijn we begonnen met het aansluiten van een groot aantal woningen van Woonstede en NUON in de wijken Veldhuizen en Kernhem. Inmiddels zijn er drie bio-energie installaties in werking en komt onze ambitie van 20.000 aansluitingen steeds dichterbij!

Forse CO2-reductie
Verwarming met een gasgestookte, centrale verwarmingsketel veroorzaakt CO2. Bij verwarming met biomassa komt dit broeikasgas ook vrij, maar niet veel meer dan de biomassa tijdens haar groei heeft opgenomen uit de atmosfeer. In de korte koolstofkringloop wordt de vrijgekomen CO2-direct opgenomen en groeit de biomassa weer aan. Daarmee is biomassa een CO2-neutrale en hernieuwbare brandstof. Een aansluiting op het warmtenet is een zeer effectieve manier om CO2-uitstoot te verminderen. Het vermindert uw uitstoot met ca. 85%, evenveel als ongeveer 30 zonnepanelen.

Een duurzame keuze
Met de keuze voor groene warmte, draagt u daadwerkelijk bij aan het verminderen van het broeikaseffect. U kiest voor een oplossing die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor uzelf, en voor komende generaties. Ook maakt u niet langer kosten met betrekking tot vervanging van uw Cv-ketel of Warmteset; Warmtebedrijf Ede levert comfort en ontzorgt u in het onderhoud en de evt. vervanging van de warmteset.

De bio-energie installaties voorzien het warmtenet van groene warmte
Onze bio-energie installaties in Ede behoren tot de schoonste van Europa en kennen een rendement van >90%. Zij leveren groene warmte, bio-stoom voor de industrie en groene stroom. De ketels voldoen aan strenge milieu-eisen waarbij de Nederlandse regels voor emissies strenger zijn dan in de rest van Europa, met oog op de luchtkwalitiet in een dichtbevolkt land. De ketels van een installatie maken weinig geluid. De boilerhuizen waar de houtketels in staan, zijn goed geïsoleerd. Uit de schoorsteem komt met name waterdamp en CO2, beiden afkomstig uit de resthoutsnippers.  Eén verbrandingsunit stoot dezelfde hoeveelheid fijnstof uit als 3 woning-openhaarden bij regulier jaarlijks gebruik, hiermee voorzien wij dan wel ca. 3500 woningen en bedrijven van groene warmte.

Alle biomassa wordt verbrand op een bewegend rooster. Aan het eind van het proces is alles volledig verbrand. Ook de grove natte delen die in de biomassa kunnen zitten. Alleen as blijft over. De rookgassen worden gezuiverd. Alleen schone rookgassen verlaten de schoorsteen. Deze zijn daarmee bijna volledig reukloos en zonder enige kleur. Het enige dat soms te zien is, is een witte pluim: dat is waterdamp. Alle as gaat naar een gecertificeerd afvalbedrijf en wordt zoveel mogelijk hergebruikt, bijvoorbeeld in de wegenbouw.

Smart grid
Op termijn wordt de basislast in warmtevraag opgevangen door alternatieve bronnen die ook zijn aan te sluiten op het slimme warmtenet (smart grid), denk hierbij aan restwarmte van de industrie en bijvoorbeeld datacenters en vanuit geothermie (een aardwarmtebron). De pieken in de winter kunnen dan opgevangen worden met duurzame biomassa, zodat er als back-up geen enkele fossiele brandstof meer nodig is.