Happy Earth Day!

Vandaag, 22 april is het voor de 50e keer de Dag van de Aarde, oftewel Earth Day. Op deze dag wordt op een positieve manier aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Het thema van dit jaar is klimaat-actie.

De energietransitie is zo’n belangrijke klimaat-actie, waarbij we er samen hard aan werken om van fossiele bronnen naar hernieuwbaar te gaan. En dat is precies wat MPD Groene Energie doet: Wij versnellen de energietransitie door de realisatie van slimme groene warmtenetten. We sluiten hierbij geen duurzame bronnen uit; op een slim groen warmtenet kunnen juist allerlei bronnen zoals restwarmte, zonnewarmte, aardwarmte, biomassa en zelfs waterstof worden aangesloten.

Zo sluiten we steeds meer woningen en bedrijven aan op groene warmte. En wat doe jij op Earth Day?