Goede voornemens

Aandeel hernieuwbare energie per EU-lidstaat afgezet tegen de duurzaamheidsdoelstelling per lidstaat. (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Goede voornemens, heb jij ze ook? MPD Groene Energie wil in 2020 met haar slimme groene warmtenetten de energietransitie nog harder aanjagen.

Want net als Frans Timmermans in de NRC van 9 jan jl. (link), vragen wij ons wel eens af waarom veel mensen het beeld hebben dat Nederland het ‘duurzaamste jongetje van de klas’ is. Het jaar is pas begonnen, maar het is nu al de verwachting dat Nederland haar doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 niet zal halen. De EU haalt haar overall doelstelling van 20% duurzame energie overigens vermoedelijk wel.

Boven dit bericht staat de meest recente grafiek van het Europees Milieuagentschap (link). Deze laat zien dat Nederland samen met Luxemburg het laagste aandeel hernieuwbare energie kent, waarbij Nederland nota bene het verst achterblijft bij zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen. MPD Groene Energie ziet het tij graag keren. Ons voornemen voor 2020 is om opnieuw een positieve bijdrage te leveren aan een duurzaam en leefbaar Nederland.