Categoriearchief: Nieuws

WUR: “Bio-energie uit hout belangrijk voor de Energietransitie”

Onderzoekers  Bas Lerink en Joop Spijker van Vegetatie-, Bos- en Landschapsecologie bij Wageningen Environmental Research (Alterra), leggen in het magazine ‘Bomen Nieuws’ van de Bomenstichting uit waarom bio-energie uit resthout een belangrijke schakel in de energietransitie is.

Klik op de afbeelding hieronder voor het hele artikel

“Aan alle hernieuwbare energiebronnen kleven duurzaamheidsuitdagingen. Verschillende partijen trekken de duurzaamheid en klimaatneutraliteit van biomassa in twijfel. Door niet meer te oogsten dan er bijgroeit, voorkom je dat er netto koolstof aan het systeem wordt onttrokken. In plaats van op boom-niveau, kan dit het beste op landschapsschaal worden bekeken”.

Wanneer ook wordt voldaan aan het principe van cascadering en respect voor de leefomgeving van beschermde planten- en diersoorten, is het ten slotte nog nodig om de verbranding van de resthoutstromen te optimaliseren.

Stook het daarom niet op in een open haard, want dit zorgt voor een inefficiënte warmteproductie en grote fijnstofuitstoot. Het efficiëntste systeem is een centrale die biomassa uit regionaal bos en landschap verbrandt om warmte en elektriciteit mee op te wekken voor lokale
afnemers, zoals een zwembad. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Ede”.

 

SGP-kamerlid Stoffer bezoekt warmtenet Ede

SGP-Kamerlid Chris Stoffer heeft maandag een bezoek gebracht aan warmtebedrijf Ede. In de gemeente Ede zijn inmiddels 18.500 woningen aangesloten op het slimme warmtenet. Stoffer kreeg uitleg van initiatiefnemer Valentijn Kleijnen over de werking van het warmtenet, dat vorig jaar is uitgeroepen tot het meest duurzame van ons land. Een warmtenet biedt volop mogelijkheden voor aansluiting van duurzame opwek, zoals restwarmte, aardwarmte, zonnewarmte en regionale biomassa.

,,Ik ben onder de indruk van de werking van dit slimme warmtenet. Met een scala aan oplossingen is dit bedrijf bezig om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland”, aldus Kamerlid Stoffer. De SGP vindt het kortzichtig en onverstandig dat alle aandacht uitgaat naar zon- en windenergie. ,,’Dit warmtebedrijf laat zien dat je op een haalbare manier ook met andere bronnen kunt bijdragen aan de energietransitie.”

Impact
Initiatiefnemer Kleijnen geeft aan dat hij blij is met de politieke aandacht uit Den Haag. ,,Als bedrijf proberen wij impact te realiseren in de energietransitie. In Ede is dit inmiddels goed gelukt, maar we willen graag onze slimme warmteoplossing delen met meerdere gemeenten. Helaas worden wij steeds meer beperkt in onze aanpak door gemeenten en straks mogelijk ook door de Nederlandse overheid. De rol van marktpartijen wordt steeds meer ingeperkt en gereguleerd, terwijl nu de tijd juist rijp is om kansen te pakken en aan oplossingen te werken.”

Ruim baan
SGP-klimaatwoordvoerder Stoffer vervolgt: ,,Wij maken ons politiek sterk voor ondernemers en doeners in de energietransitie. Slimme warmteoplossingen moeten niet geremd worden maar juist ruim baan krijgen. De SGP zal zich hier landelijk de aankomende jaren sterk voor maken.”

Nederlandse gemeenten leren van warmtenet in Ede

EDE – Nederland staat voor de opgave van de energietransitie. Gemeenten dienen in 2021 hun Transitievisie Warmte gereed te hebben. In de bebouwde omgeving zijn er de individuele alternatieven voor aardgas zoals de warmtepomp en collectieve opties zoals een warmtenet. Het VNG-congres van de Nederlandse gemeenten bracht een kleine 50 bestuurders van verschillende gemeenten dinsdagmiddag naar bloemenveiling Plantion in Ede, waar zij meer leerden over het slimme groene warmtenet in Ede.

Eerst presenteerde de BNG een inleiding over warmtenetten in Nederland. Hieruit blijkt dat ca. 323 gemeenten een warmtenet krijgen, volgens recent onderzoek van Berenschot en CE Delft. Wethouder Hoefsloot van de gemeente Ede en Valentijn Kleijnen van MPD Groene Energie lichtten toe hoe zij inmiddels 30 km warmtetracé realiseerden in de kern van Ede. Een groen warmtenet dat bestaat uit een ringleiding in Ede, dat verbonden is met drie bio-energie installaties en waarmee inmiddels ca. 18.500 woningen en bedrijven (woning-equivalenten) duurzaam worden verwarmd. Een succesverhaal, zo beaamt wethouder Hoefsloot uit Ede, waarmee op basis van vrije keuze voor aansluiten, al bijna de gezamenlijke ambitie van 20.000 aansluitingen is behaald.

Het warmtenet in Ede is een toekomstbestendig warmtenet waarvoor MPD Groene Energie doorlopend innovatieve toepassingen ontwikkelt en waarop ook andere duurzame bronnen als zonnewarmte, aardwarmte en warmte uit bijvoorbeeld een datacenter kunnen worden aangesloten. Er wordt gewerkt aan een open net en er wordt actief gezocht naar restwarmteleveranciers. Bovendien is het net in Ede al drie jaar op rij het duurzaamste warmtenet van Nederland. ‘Iets waar we als gemeente trots op mogen zijn’, aldus de wethouder.

Met oog op de toekomst dient zich de vraag aan hoe het private eigenaarschap van een warmtenet zoals in Ede, zich verhoudt met de zorgplicht vanuit de gemeente. Kleijnen benadrukt dat ‘warmte’ vanuit Rijkswege al volledig gereguleerd is: de overheid bepaalt de maximum warmteprijzen, vanuit hun warmteleveringsvergunning zijn warmtebedrijven verplicht om continu warmte te leveren en bij een onverwacht faillissement bijvoorbeeld, is geregeld dat de overheid inspringt om de warmtevoorziening voort te zetten. Hoe de publiek-private samenwerking in de nabije toekomst het beste vorm kan krijgen, wordt op dit moment uitgewerkt door de Edese duurzame pioniers.

Simon Stevin-kazerne Ede op groene warmte

Op de Simon Stevin-kazerne in Ede wordt volop aardgasloos gebouwd. Doorlopend worden deelprojecten opgeleverd voorzien van een aansluiting op groene warmte, zoals het Heide- en Parkkwartier en Gebouw 69 en 70. Warmtebedrijf Ede wenst alle nieuwe bewoners veel woonplezier.

Andere projecten op de Simon Stevin-kazerne waaronder Het Officiersdorp, Statuur, Sysseltse Lanen, Huis Ter Hei, De Verbinding en De Parkwachter worden ook aangesloten op het duurzaamste warmtenet van Nederland. In Ede gebeurt het!