Categoriearchief: Nieuws

Start bio-stoomlevering in Ede


EDE –
Op vrijdagmiddag 11 november kwamen zo’n 60 belanghebbenden bijeen aan de Dwarsweg 10 voor het startschot van de Edese bio-stoomlevering. Kunststoffenproducent HSV Moulded Foams Group ontvangt nu bio-stoom van Bio-energie installatie De Vallei. Tussen beide bedrijven is een, voor Nederland unieke, ondergrondse bio-stoomleiding aangelegd. HSV Moulded Foams Group gaat op deze wijze in één keer over van fossiele op hernieuwbare brandstof en bespaart zo wel 3750 ton CO2 per jaar.

Trots op verduurzaming
Wethouder Duurzaamheid Leon Meijer was aanwezig en sprak van een voorbeeld voor Nederland bij het verduurzamen van de industrie. ‘Ede mag trots zijn op de vele duurzame initiatieven, waarvan de bio-stoomleiding een prachtig voorbeeld is’. Na de openingshandeling kreeg het voltallige gezelschap een rondleiding in de bio-energie installatie. Op locatie van HSV Moulded Foams Group sprak de gedeputeerde van de provincie Gelderland Jan Jacob van Dijk enthousiast over de volgende stap. Hierbij gaat HSV Moulded Foams Group haar restwarmte terugleveren aan het groene warmtenet in Ede en wordt Ede als Stad energie-efficiënter.

Uniek in Nederland
De twee Edese bio-energie installaties voorzien ca. 8.500 woningen en bedrijven van groene warmte, en produceren nu tevens groene stoom. De Edese bio-stoomleiding is een 1.6 km lang, zeer goed geïsoleerd staal-in-staal leidingwerk dat ondergronds is aangelegd in de openbare ruimte. Hierbij is gebruik gemaakt van de modernste technieken, waarbij biostoom op wel 255 graden en onder 13 bar druk, wordt getransporteerd naar de eindafnemer.

Ambitie
Zowel groene warmte als groene stoom zijn afkomstig uit biomassa; lokaal afkomstige resthoutsnippers uit bosbeheer en knip- en snoeiafval uit de tuinen van Ede en omliggende gemeenten. Groene warmte bereikt de afnemers via het groene warmtenet. Er ligt in Ede inmiddels 18 kilometer groen warmtenet en het net wordt nog uitgebreid. Met een aansluiting op groene warmte is er geen aardgas meer nodig en wordt er direct wel 70% tot 90% CO2-uitstoot bespaard.

De initiatiefnemer van het project is MPD Groene Energie en de exploitant van de bio-stoomleiding is Bio-energie De Vallei. De ambitie die MPD Groene Energie o.a. met de gemeente Ede en de provincie Gelderland deelt, is om in het jaar 2020 twintigduizend woningen en bedrijven te hebben aangesloten op het groene warmtenet Ede. De levering van groene stoom is een belangrijke stap in het verder uitfaseren van aardgas.

Symposium ‘Gemeenten en houtige biomassa’

Op 1 november was MPD Groene Energie te gast op het symposium ‘Gemeenten en houtige Biomassa’. Hier konden verschillende Nederlandse gemeenten kennis opdoen over de keten van biomassa-inzameling tot warmteopwekking. Samen met de bosbeheerder van de gemeente Ede Jochem van Gooswilligen gaf MPD Groene Energie een workshop waarbij werd ingezoomd op de totstandkoming van het groene warmteproject in Ede.

We hopen dat we de Nederlandse gemeenten van duurzame inspiratie hebben voorzien!

Inloopavond bio-energie installatie voor omwonenden Park Reehorst

Datum Inloopavond:
woensdag 24 augustus 2016,
19:00 tot 20:00 uur

Locatie:
Oude Kerkweg 100, Ede
Hoofdgebouw CHE, Ede

In september gaat de nieuwe bio-energie installatie op Park Reehorst aan de Geerweg in Ede in werking. Dit is de tweede bio-energie installatie in Ede die groene warmte gaat leveren aan Edese bedrijven en particulieren. De duurzame warmte verwarmt momenteel al zo’n 6000 woningequivalenten via het groene warmtenet Ede.

Om omwonenden van Park Reehorst de gelegenheid te geven hun vragen te stellen over de bio-energie installatie in hun buurt, organiseert Warmtebedrijf Ede een inloopavond in het CHE hoofdgebouw. Omwonenden zijn van harte welkom op woensdagavond 24 augustus van 19:00 – 20:00 uur.

Stoom afblazen
Belangrijk om te weten is dat de nieuwe bio-energie installatie in de maanden september en december enkele malen flink stoom gaat afblazen. Dit stoom afblazen is een kwaliteits- en veiligheidstest en zal verspreid over enkele dagen in september en december gaan plaatsvinden. Omwonenden kunnen hierdoor mogelijk enige geluidsoverlast ervaren. Het afblazen is in principe eenmalig en er is geen sprake van mogelijke veiligheidsrisico’s. De alarmdiensten en de gemeente Ede zijn van de procedure op de hoogte gesteld.

Start bouw tweede bio-energie installatie

Bouw van tweede bio-energie installatie Ede gestart
08-03-2016

EDE Op het nieuwe adres aan de ‘Geerweg 11’ in Park Reehorst wordt gebouwd aan de nieuwe bio-energie installatie van Ede. Maandagmiddag werd met de plaatsing en onthulling van het officiële bouwbord hiervoor het startschot gegeven. De samenwerkende partijen en Wethouder Duurzaamheid Leon Meijer grepen deze gelegenheid aan om op locatie samen te komen om deze grote stap in de verdere verduurzaming van Ede te vieren.

Wethouder Meijer vertelt: ,,We zijn trots op voortgang in Ede.

We komen steeds dichter bij onze doelstelling om in 2020 20.000 woningequivalenten te hebben aangesloten op het Edese groene warmtenet”. In de aanwezig van de deelnemende partijen Bruil Bouw, Kara Energy Systems, ITN Installatietechniek BV, Grontmij / Sweco Nederland B.V. en Bio-Energie Ede BV, onthulde wethouder Leon Meijer vervolgens het bouwbord.

Projectdirecteur Valentijn Kleijnen van Bio-Energie Ede vertelt: “Bijzonder aan de nieuwe installatie is dat hierin een multifunctioneel glazen leslokaal komt, van waaruit direct zicht is op de in werking zijnde bio-energie installatie. Warmtebedrijf Ede biedt deze faciliteit straks aan, aan scholen in de regio”. Bio-Energie Ede BV heeft het plan opgevat om samen met de educatieve instellingen op de Kenniscampus te werken aan lesmodules waarin de energietransitie wordt onderwezen. Valentijn Kleijnen: “We willen ons richten op lessen waarin alle vormen van duurzame energie aan bod komen voor leerlingen van het basis- tot aan het hoger onderwijs”.

De nieuwe bio-energie installatie in Park Reehorst is de tweede installatie in Ede. Beiden worden gestookt op lokaal afkomstige biomassa en leveren hun duurzame warmte aan het groene warmtenet van Ede. Dit groene warmtenet verwarmt nu al ca. 5000 woningequivalenten in Ede. Dit jaar wordt het warmtenet volop verder uitgebreid; o.a. naar de Kenniscampus en het Enkaterrein om daar de educatieve instellingen en nieuwbouwwoningen te gaan verwarmen. Ook worden er binnenkort 66 nieuwbouwwoningen van Woonstede aan de Veenderhorst in Veldhuizen aangesloten op groene warmte.