Categoriearchief: Nieuws

MPD Groene Energie op bezoek bij Bosbeheer Ede

Het snelgroeiende team van MPD Groene Energie bestaat inmiddels al uit 20 collega’s. Het team trok het bos in om in de praktijk kennis op te doen over de wijze waarop het Edese Bosbeheer biomassa uit bos-onkruid de ‘Prunus’ wint.

Het team wordt ontvangen door gemeentelijk Bosbeheerder Jochem van Gooswilligen. De gemeente Ede levert biomassa uit de Edese bossen aan Warmtebedrijf Ede op basis van bestrijding van de Prunus. Deze woekerende struik is ook wel bekend onder de naam ‘Amerikaanse Vogelkers’. Het is een exoot die in de jaren 20 naar Nederland is gebracht ter ‘verbetering van de bossen’. “In praktijk blijkt dat de Prunus door het ontbreken van natuurlijke vijanden zo goed als niet wordt ingeperkt”, vertelt Van Gooswilligen, “en dus gaat de Prunus als snelgroeier vervolgens behoorlijk woekeren”.

De snelle vermenigvuldiging vindt plaats door middel van de kersen van de Prunus; met name vogels spelen hier een grote rol in. Ook kan een pit jarenlang inactief onder de grond liggen en dan alsnog uitkomen. In de Edese bossen is opgeteld momenteel sprake van ruim 1000 hectare aan ‘prunusbos’. Op deze plaatsen kan vrijwel geen ander (inheems) bos groeien.
Ook leven er op en om de prunus aanzienlijk minder dier- en plantensoorten dan op en om inheemse planten. Het gemeente streeft in haar beleid het verwijderen van de Prunus na, hetgeen onder andere de biodiversiteit ten goede komt.

Teamleden krijgen van de bosbeheerder allemaal een afgebroken Prunustakje om aan te ruiken. De typische geur doet denken aan een zurig amandel-aroma. “Dit is nu onmiskenbaar Prunus”, vertelt Van Gooswilligen. Op de vraag vanuit het team of de bestrijding van de Prunus inmiddels succesvol verloopt, lacht Van Gooswilligen: “Ik kan tot mijn pensioen volledig met Prunusbestrijding aan de slag, en zelfs dan zullen er nog Prunussen woekeren in Ede”.

Opnames Omroep Gelderland; ‘Trots op Gelderland’

Eind maart zijn er opnames gemaakt door Omroep Gelderland voor het programma Trots op Gelderland. Uitgelicht wordt het groene warmteproject in Ede: van ‘prunus tot radiator’ werd Omroep Gelderland meegenomen in het gehele proces van bosbeheer, resthoutsnippers, bio-energie installaties tot groene warmte via het warmtenet bij de Edenaren thuis.

Hieronder een kleine sfeerimpressie van de opnames die dag (Klik op de afbeelding voor een vergroting). De uitzending is op 18 april aanstaande om 18:20 uur en wordt daarna elk uur herhaald.

Reactie Warmtebedrijf Ede op Zembla d.d. 22-03

Warmtebedrijf Ede is een dochterbedrijf van MPD Groene Energie, opgericht t.b.v. het duurzame houtgestookte project te Ede.

De uitzending van Zembla 22-03 ging over houtige biomassa.
Er werd hierin echter geen (duidelijk) onderscheid gemaakt tussen lokale bio-energie installaties zoals in Ede, en de 5 grote kolencentrales die overgaan op de bijstook van buitenlandse houtpellets. In tegenstelling tot de kolencentrales, draaien de bio-energie installaties in Ede op lokaal en regionaal afkomstige resthoutsnippers. Resthout is het hout dat overblijft en dat feitelijk geen ander doel meer heeft. Dit is voor Ede midden op de Veluwe een prima oplossing, omdat de locatie zich bij uitstek leent voor het nuttige gebruik van resthoutsnippers.

Van de biomassa die Warmtebedrijf Ede benut komt 80% uit de regio zelf; afkomstig van knip- snoei- en tuin-‘afval’ van inwoners uit Ede en omliggende gemeenten en van onderhoud van bos- en landschap. In Ede helpt Warmtebedrijf Ede in de strijd tegen een woekerende exoot, de prunus, ook wel vogelkers genoemd. De snelgroeiende boomsoort bedreigt de inheemse planten en bomen in het Edese bos. De gemeente wil deze ‘bospest’ in de aankomende 30 jaar volledig verwijderen. Omdat de biomassa van dichtbij komt, is de CO2-bijdrage klein.

Er zijn zoveel bomen geplant de afgelopen jaren, dat natuurlijke bijgroei al jarenlang de kap overtreft. En niet met zo’n beetje ook. De bijgroei is meer dan het dubbele van de houtkap. Dat geeft ruimte voor de inzet van biomassa zonder dat de houtvoorraad vermindert. Het toekomstig gebruik van Warmtebedrijf Ede is slechts 5% van de regionale, jaarlijkse bijgroei. En bij verantwoord snoeien, groeit de biomassa zelfs harder weer aan.

Met een aansluiting op groene warmte in Ede bespaart een huishouden direct 70 tot wel 90% op haar CO2-uitstoot. Desalniettemin heeft Warmtebedrijf Ede niet als doelstelling om heel Nederland op warmte uit biomassa aan te sluiten. Dit is volgens ons ook niet haalbaar, evenmin als volgens ons een all-electric energietransitie haalbaar is. De best toepasbare oplossingen om de energietransitie te versnellen zouden overal lokaal moeten worden bekeken en bestaan idealiter uit een mix van alle mogelijkheden; zon, wind, water, warmtenetten op biomassa, maar bijvoorbeeld ook warmtenetten die gebruik maken van restwarmte van de industrie of bijvoorbeeld warmte uit geothermie.

Bijlagen:

U vindt de verhelderende formele reactie van Staatsbosbeheer op de Zembla-uitzending op
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2017/03/reactie-op-uitzending-zembla-bos-als-brandstof
De brochure van de Alg. Vereniging Inlands Hout (AIVH) beantwoordt bio-massa-gerelateerde vragen: http://www.avih.nl/files/4414/4610/7743/1.Boekje_GoedNieuwsOverNLBiomassa_10-2015.pdf