Categoriearchief: Nieuws

Succesvolle open dag duurzame energie installatie Ede

Warmtebedrijf Ede kijkt terug op een succesvolle eerste open dag.  Enkele tientallen belangstellende Edenaren waaronder ook klanten, bezochten de duurzame energie installatie op de Kenniscampus in Ede en kregen hun vragen beantwoord. Bob Jansen van Warmtebedrijf Ede: ‘Het was een waardevolle dag en we willen de aanwezigen graag bedanken voor hun open houding en feedback’. Deze open dag is de eerste in een reeks van 3 zaterdagen.

In de media laten ook enkele critici zich horen.  Warmtebedrijf Ede nodigt hen graag uit hun zorgen met het bedrijf te delen. Het doel dat Warmtebedrijf Ede hiermee heeft is om samen positief en constructief te bouwen aan de energietransitie. Warmtebedrijf Ede nodigt hen, en de overige Edenaren van harte uit op de komende open dagen op 14 en 21 maart.
Aanmelden kan via www.warmtebedrijfede.nl/opendag 

Warmtebedrijf Ede zet in op kennis voor de toekomst

EDE  – Warmtebedrijf Ede werkt samen met technici van de toekomst aan de ontwikkeling van duurzame energie. Zo kijken studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) sinds eind 2019 naar de mogelijkheden om met een rookgascondensor de uitstoot van stof uit de duurzame energie-installatie in Ede nog verder te verminderen. Eerder bleek dat Warmtebedrijf Ede ruim voldoet aan alle landelijke uitstooteisen. Tegelijk blijft de ambitie om waar het haalbaar is, nog minder NOx (stikstof) uit te stoten.

Ook neemt het bedrijf deel aan de Kenniscampus Energietransitie Experience: hier worden leerlingen uitgedaagd voor een opleiding in de Techniek van de Toekomst. Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede: “Warmtebedrijf Ede ziet de energietransitie als gezamenlijke opgave en wil daarom graag samen met young professionals werken aan duurzame warmte voor woningen, openbare gebouwen en bedrijven.”

Voor de studie Werktuigbouwkunde hebben vier tweedejaars studenten van de HAN als studieopdracht om een rookgascondensor toe te passen in de duurzame energie installatie van Warmtebedrijf Ede aan de Geerweg. Deze techniek zorgt ervoor dat er meer warmte uit de duurzame brandstof gehaald kan worden en dat er tegelijk minder uitstoot is. Nederland heeft de strengste uitstootnormen en eerder stelde gemeente Ede vast dat de energie-installaties al minder uitstoten dan toegestaan is in Nederland.

MODERNE TECHNIEKEN 
Ede werkt aan een zo duurzaam en emissiearm mogelijk warmtenet met constante zekerheid van warmtelevering. Met de modernste technieken en kennis van internationale ingenieurs wordt het warmtenet steeds geavanceerder. Kleijnen: ,,Men komt uit verschillende landen hier kijken hoe we het voor elkaar krijgen. Biomassa in de duurzame energie installaties is nu de startbrandstof van een warmtenet. Wanneer ook andere bronnen als restwarmte en zonnewarmte aansluiten, kan het aandeel biomassa omlaag. Tegelijk blijft het belangrijk om continu te kijken naar de meest efficiënte werkwijze met de laagste uitstoot.”

Om de technici van de toekomst enthousiast te maken voor de technieken van de energietransitie, werkt Warmtebedrijf Ede mee aan de Kenniscampus Energietransitie Experience. Er zijn lessen voor groep 7 en 8, voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, voor hbo’ers en zelfs voor docenten die zich willen laten bijscholen. Kleijnen: ,,De energie en de warmte van de toekomst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dus zetten we in op kennis voor nu en voor straks. De energietransitie is afhankelijk van innovaties, dus moeten we de toekomstige technici op tijd opleiden en interesseren.”

Gelderlander 14-02: Warmtebedrijf Ede belooft meer openheid

Klik hier voor de link naar het artikel in de Gelderlander

EDE – Het Warmtebedrijf Ede belooft beterschap: meer openheid, rapporten in te zien op de website en in maart drie keer open huis in de biomassacentrale aan de Geerweg in Ede. Op deze manier reageert het bedrijf op de commotie die is ontstaan rond biomassaverbranding in Ede.

Suzanne Huibers 14-02-20, 07:01

Veel Edenaren klagen over overlast van de drie biomassacentrales in hun woonplaats. Over rook in de slaapkamer, stinkende uitstoot en rookwolken die het uitzicht belemmeren. Het afgelopen jaar kwamen er tientallen klachten over overlast van drie biomassacentrales binnen bij de gemeente Ede.

Op hout gestookte biomassacentrales liggen landelijk onder vuur. Ook in Ede zwelt het protest aan. Zeker nu milieuactivist Johan Vollenbroek – bekend van zijn verzet tegen stikstof – heeft gezegd dat de centrales in Ede veel meer fijnstof uitstoten dan mag.

Open brief aan de Edenaren

Al bestrijden zowel de gemeente als Het Warmtebedrijf Ede dit. Die laatste schrijft in een open brief in huis-aan-huisblad Ede Stad dat het gaat om een verkeerde interpretatie van gegevens en onzorgvuldige aannames.

Dat neemt niet weg dat Het Warmtebedrijf de kritiek wel aantrekt en heeft besloten meer openheid te geven.  ,,We nemen de signalen serieus. We realiseren ons dat de communicatie de komende tijd nog intensiever moet’’, zegt de woordvoerder van het bedrijf.

We realiseren ons dat de communica­tie de komende tijd nog intensie­ver moet. – Woordvoerder Het Warmtebedrijf

Wie klachten heeft, kan bellen. ,,Er is een centraal telefoonnummer, 085-0712600. In geval van een calamiteit krijgen bellers 24 uur per dag, 7 dagen per week een medewerker aan de lijn. We gaan de klacht na, de beller ontvangt van ons een reactie of een oplossing.’’

Wamtebedrijf Ede vraagt omwonenden vooral vragen te stellen en met ideeën te komen over hoe het beter kan. ,,Dan kunnen wij iedereen nog beter informeren en werken aan een breder draagvlak voor onze duurzame warmtevoorziening in Ede.’’

Verbranden snoeihout en takken als tussenoplossing

Duurzaam? ,,Ja’’, zegt de woordvoerder. ,,Experts uit de hele wereld komen kijken hoe wij hier in Ede het op een na duurzaamste warmtenet van Nederland aan het realiseren zijn.’’ Al ziet het bedrijf het verbranden van snoeihout en takken voor warmte vooral als tussenoplossing. ,,Momenteel wordt een aardwarmtebron ontwikkeld en sluiten wij de eerste restwarmteleveranciers aan op ons netwerk.’’

Maar dan moet daar binnen Ede wel draagvlak voor zijn. Dat probeert het bedrijf nu te krijgen door zo open mogelijk te zijn. Door bijvoorbeeld alle emissierapporten online te zetten. ,,Voorzien van een uitleg die voor iedereen begrijpelijk is’’, zegt de woordvoerder. Het bedrijf wil zo de bezorgdheid van Edenaren wegnemen.