Categoriearchief: Nieuws

vaart maken met de energietransitie!

Artikel overgenomen van Stadswerk.nl https://www.stadswerk.nl/praktijkkennis/Nieuws/1423804.aspx

‘Kort na zijn studie kwam Valentijn Kleijnen erachter dat de gevolgen van klimaatverandering zich sneller dan gedacht aftekenden. Hij stopte met zijn baan, vond twee medestanders en werkt met MPD Groene Energie nu aan het versnellen van de energietransitie! Tijdens de Vakbeurs vertelt hij erover.

Dan kunt u, op 3 oktober om 11:00 uur, een lezing van Kleijnen bijwonen in het Future Green City Ideeëntheater. Hier alvast een voorproefje. 

Van Gas Los
In 2013 had nog niemand van de term #vangaslos gehoord, maar in Ede werd de eerste bio-energie installatie in werking gesteld. De eerste 1.500 woningen in Kernhem waren vanaf dat moment aardgasvrij. Kleijnen en zijn kompanen zetten een mooie stap; MPD Groene Energie was geboren. In de jaren daarna werden in Ede nog twee bio-energie installaties gebouwd en ruim 30 km warmtenet aangelegd, werd er een voor Nederland unieke stoomleiding in de openbare ruimte aangelegd, kwam er een verwarmd fietspad, nieuwbouwprojecten sloten massaal aan op groene warmte en zo zijn er in de kern van Ede circa 18.500 woningen en bedrijven aardgasvrij gemaakt.

‘Slimme groene warmtenetten’
Op verschillende plaatsen, waaronder Ede, werkt MPD Groene Energie inmiddels aan de doorontwikkeling naar ‘slimme groene warmtenetten’. Naast biomassa voor de piekvraag in de winter zijn dan meerdere duurzame bronnen zoals restwarmte, zonnewarmte, aardwarmte en op termijn wellicht ook groene waterstof aangesloten op het net. Het groene warmtenet in Ede is op dit moment het duurzaamste warmtenet van Nederland.

Ga aan de slag!
Kleijnen hoopt op een volle zaal tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte. Zijn boodschap? Ga aan de slag! “De energietransitie wordt steeds meer merkbaar en zichtbaar in de (lokale!) openbare ruimte en iedereen die ‘van gas los’ gaat, krijgt er onvermijdelijk mee te maken. Er wordt naar mijn zin nog erg veel gepraat, maar bij MPD Groene Energie doen we het gewoon! In de realisatie en exploitatie van warmtenetten ontzorgen wij gemeenten volledig, terwijl we tegelijk een vlotte uitrol van een warmtenet realiseren, met oog voor de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimtelijke ordening van de ondergrond, met vrije keuze tot aansluiten en warmte-leveringszekerheid voor de afnemer.”

Putten uit ervaringskennis
Kleijnen kijkt uit naar zijn optreden in het Future Green City theater: “Ik denk dat het voor de bezoekers van de vakbeurs een mogelijkheid is om te putten uit een ruime ervaringskennis. En om antwoorden te krijgen op vragen als: “Hoe is slagkracht en snelheid in de energietransitie mogelijk, hoe kan er meer draagvlak gecreëerd worden en hoe werk je aan een gedeelde langetermijnvisie in een goede Publiek Private Samenwerking? Hoe werken we aan een transitie richting het duurzaamste collectieve alternatief voor aardgas tegen de laagste maatschappelijke kosten? Met onder andere de antwoorden op deze vragen wil ik graag nieuwe, frisse inzichten en inspiratie aanreiken. Met als doel dat bezoekers de volgende dag al kunnen starten met de energietransitie en deze lokaal weten te versnellen!” ‘

Groene warmte voor Ugchelen Buiten

Ugchelen – Gisteren ging Veld I van nieuwbouwproject ‘Ugchelen Buiten’ in de verkoop. De 8 semi-bungalows, 2 vrijstaande villa’s en 4 twee-onder-een-kapwoningen konden op veel belangstelling rekenen. Warmtebedrijf Apeldoorn was ook aanwezig om geïnteresseerden te informeren over de groene warmte in de woningen. Projectleider Henk Klaver: “We kregen vooral veel positieve reacties op hoe het collectieve warmtenet straks duurzame warmte aan de wijk levert en de wijze waarop onze afnemers straks volledig worden ontzorgd”.

‘Zware’ delegatie RVO bezoekt Warmtebedrijf Ede

EDE – Donderdag 5 september kreeg Warmtebedrijf Ede bezoek van een ‘zware’ delegatie van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Een delegatie van ruim 4000 kg, zo gaf de weegbrug van de bio-energie installatie in Ede aan.

Voorafgaand aan het bezoek aan de bio-energie installatie, werd op locatie van De Fietser een presentatie door Dhr. Kleijnen van Warmtebedrijf Ede verzorgd. Kleijnen: “In 2012 was er vanuit de nu grote spelers op de warmtemarkt nog weinig interesse om een warmtenet aan te leggen. Warmtebedrijf Ede is in dat gat gesprongen met als resultaat dat in 2013 onze eerste bio-energie installatie is gebouwd”.

Inmiddels is in Ede een warmte-ringleiding gerealiseerd van ruim 30 km toekomstbestendig warmtenet en drie bio-energie installaties. Kleijnen: “Je begint een warmtenet op regionale biomassa; een hernieuwbare, stabiele en bovendien te reguleren brandstof. Daarna worden op een slim groen warmtenet, zoals in Ede, meerdere bronnen aangesloten zoals restwarmte, zonnewarmte en aardwarmte (geothermie). Dan is biomassa alleen nog nodig om bij te sturen op piekmomenten en als back-up”.

Over het maatschappelijk debat over warmtenetten en bio-installaties werd van gedachten gewisseld. Kleijnen: “Alles wat nieuw is, zorgt voor weerstand. Bij bio-energie installaties ligt de focus op de (feitelijk geringe) uitstoot van fijnstof. Wanneer er wordt aangekondigd dat elders voor nood dieselaggregaten (ook fijnstof) worden ingezet, wordt daar gek genoeg veel minder drukte over gemaakt”.

Op de vraag hoe het zit met de CO₂, raadt Kleijnen aan om in mogelijkheden te denken. “Binnen 10 jaar zijn de ontwikkelingen naar verwachting zo ver dat er geen CO₂, maar zuurstof uit de schoorsteen komt”. Afsluitend kreeg de groep een rondleiding In de bio-energie installatie aan de Geerweg in Ede.

Participatie en omwonenden-informatie

De energietransitie brengt veranderingen met zich mee. Veranderingen die dichtbij huis plaatsvinden. Een slim groen warmtenet in de eigen wijk, roept eveneens vragen op.

MPD Groene Energie vindt het belangrijk om alle vragen te beantwoorden en mensen te informeren over verduurzaming in hun directe omgeving. Om deze reden organiseerde Warmtebedrijf Veenendaal samen met Frank van Woerden Vastgoed donderdagavond een bijeenkomst voor omwonenden van het voormalig Kirpestein-terrein. Voor de nieuwbouw wordt hier een lokaal groen buurtwarmtenet gerealiseerd, dat wordt aangesloten op een Buurtwarmte-Unit. (meer informatie op www.warmtebedrijfveenendaal.nl)

Nadat alle vragen beantwoord zijn, is het goed om te horen dat omwonenden vooral benieuwd zijn of – en zo ja wanneer – hun eigen woning ook op groene warmte aangesloten kan worden.