Categoriearchief: Nieuws

Warmtebedrijf Ede bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Op het regiokantoor van de RVO te Utrecht tijdens de ‘Dag van Jouw Agenda’ kreeg Warmtebedrijf Ede gelegenheid haar slimme groene warmtenet in Ede voor een breed publiek te presenteren.

Het doel van deze RVO-bijeenkomst is om zowel terug te blikken als vooruit te kijken naar de dienstverlening van RVO richting (in dit geval) Warmtebedrijf Ede als klant.

Geconcludeerd werd dat met name de (nabije) toekomst nog voldoende uitdagingen biedt. Zeker wanneer we kijken naar de diverse innovaties die gepland staan voor het slimme groene warmtenet in Ede. Er wordt nader bekeken hoe de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland adequaat op deze nieuwste ontwikkelingen kan inspelen.

Zakelijke labelsprongen met groen warmtenet Ede

Meer dan 50 leden van het Edes Bedrijven Contact brachten maandag een lunchbezoek aan Warmtebedrijf Ede. Uit de presentatie van Van de Beek Bouwadvies leerden zij hoe kantoorgebouwen van >100 m2 tot een label C kunnen komen, zoals dit per 2023 verplicht gesteld wordt.

Warmtebedrijf Ede legde uit dat met een aansluiting op haar groene warmtenet, de labelsprong naar label A in één keer valt te behalen. Een aansluiting betreft weliswaar maatwerk, maar de aansluitkosten kunnen meestal binnen afzienbare termijn worden terugverdiend.

Ook voor uw bedrijf kan Warmtebedrijf Ede (Zakelijk) vrijblijvend een prijsvergelijk maken.

Interesse? Benader ons via sales@mpdgroeneenergie.nl

Tweede kamerlid Carla Dik-Faber bezoekt MPD Groene Energie

Tweede kamerlid van de ChristenUnie Carla Dik-Faber bracht vanochtend een bezoek aan MPD Groene Energie. Een mooie gelegenheid om te laten zien hoe de energietransitie in Ede met een slim groen warmtenet al volop plaatsvindt. Aanhakend op politiek relevante thema’s zoals onze innovaties die de uitstoot verlagen ten opzichte van de fossiele alternatieven en de toepasbaarheid van diverse duurzame bronnen die zorgen voor de toekomstbestendigheid van de warmtevoorziening door een slim groen warmtenet.

MPD Groene Energie te gast op vakbeurs Openbare Ruimte

Hoe kun je stappen maken in de warmtetransitie en haal je gelijk meerdere woningen en bedrijven van het aardgas af. Ofwel; hoe is slagkracht en snelheid in deze tak van de energietransitie mogelijk? En hoe werk je aan een gedeelde langetermijnvisie in een goede Publiek Private Samenwerking? Op deze en meer vragen gaf Valentijn Kleijnen van MPD Groene Energie vanochtend antwoord op de Vakbeurs Openbare Ruimte. Dit deed hij aan de hand van hun meest succesvolle slimme groene warmtenet in Ede. Geïnteresseerden konden aanschuiven in het Ideeëntheater op de Jaarbeurs in Utrecht. We hopen dat iedereen volop inspiratie heeft opgedaan voor een collectief alternatief voor aardgas tegen de laagste maatschappelijke kosten!