Categoriearchief: Nieuws

Onderzoek naar regionaal duurzaam warmtenet

Onderzoek naar duurzaam regionaal warmtenet in Wageningen, Renkum en Ede; Verduurzaming door gebruik van Ultradiepe Geothermie

Wageningen – Vandaag tekenden 14 partijen, waaronder Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen, Ede en Renkum, Parenco, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en MPD Groene Energie een intentieovereenkomst om de mogelijkheid van een regionaal warmtenet te onderzoeken. Dit warmtenet zal gevoed worden met aardwarmte. Een dergelijk warmtenet is uniek in Nederland, vanwege het gebruik van Ultradiepe Geothermie, en zou een forse verduurzaming betekenen voor de invulling van de energievraag in deze regio.

De aanleiding voor het onderzoek naar een regionaal warmtenet in Wageningen, Renkum en Ede komt voort vanuit de extra energievraag van Papierproducent Parenco in Renkum voor hun tweede papierlijn. Om deze energievraag duurzaam in te vullen, wil Parenco gebruik maken van Ultradiepe Geothermie. Ultradiepe Geothermie is aardwarmte vanuit diepere aardlagen (vanaf 4.000 meter diep), waarbij duurzame stoom uit de bodem wordt opgepompt. Deze stoom gebruikt Parenco om de papierproductie te verduurzamen. De geothermiebron biedt voldoende warmte om daarnaast ook tenminste 15.000 woningen te verwarmen in Ede, Wageningen en Renkum. Hiermee zal het gasgebruik, en dus de CO2 uitstoot in de regio, afnemen. In de regio blijkt er veel interesse te zijn voor deze duurzame warmtevoorziening. Daarom zijn meerdere gemeenten, woningcorporaties en andere partijen betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheid van een regionaal warmtenet, gevoed door geothermie.

Ultradiepe Geothermie in Nederland
In Nederland zijn tot dusver 15 warmtenetten gerealiseerd, gevoed door aardwarmte, die voornamelijk kassen verwarmen. Een mogelijk warmtenet in deze regio, zal de eerste zijn in Nederland die wordt gevoed door Ultradiepe Geothermie, waarbij de warmte tussen de 4,5 en 6 kilometer diepte wordt gewonnen. In de komende maanden zal de haalbaarheid van een bron op het terrein van Parenco in Renkum met geologisch onderzoek in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt de impact van een geothermische bron op de omgeving onderzocht.
Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit onderzoek naar Ultradiepe Geothermie.

Planning
In februari 2017 zal het onderzoek gestart worden. Communicatie hierover gebeurt in nauwe afstemming met alle betrokken partijen. De verwachting is dat in september 2017 de onderzoeken naar de ondergrond volledig zijn afgerond en er duidelijkheid is over de slaagkans van de Ultradiepe Geothermie bron.

Betrokken partijen
Dit project is een initiatief van Parenco, Alliander DGO, Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen, Gemeente Ede, Gemeente Renkum, MPD Groene Energie, Idealis, Wageningen Universiteit, BeGreen, De Woningstichting, Ennatuurlijk, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Coöperatie ValleiEnergie.

Warmtebedrijf Ede wint duurzaamheidsprijs op het Nationaal Warmtecongres

EDE – Warmtebedrijf Ede heeft de brancheprijs voor duurzaamste warmtenet van Nederland gewonnen op het Nationaal Warmtecongres in het World Forum Convention Centre in Den Haag. De award werd donderdagavond in Den Haag uitgereikt onder belangstellend oog van alle stakeholders uit de warmtesector.

Voorafgaand aan de uitreiking zijn er vier genomineerden geselecteerd; het warmtenet van Alkmaar, Rotterdam-Hoogvliet, Enschede en het groene warmtenet in Ede. De partijen werden allen uitgenodigd om in een pitch van 1.5 minuut de congresgangers te informeren. Met 42% procent van alle stemmen uit de zaal werd de award ‘Duurzaamste Warmtenet (-werk van Nederland)’ uitgereikt aan directeur Valentijn Kleijnen van Warmtebedrijf Ede / MPD Groene Energie. Het warmtenet in Ede onderscheidt zich op het gebied van innovatie, moderne technieken en energie-efficiency, waarbij er tegelijkertijd flink vaart wordt gezet achter de doelstelling om in 2020 20.000 woningen en bedrijven volledig aardgasloos te hebben aangesloten.

Start bio-stoomlevering in Ede


EDE –
Op vrijdagmiddag 11 november kwamen zo’n 60 belanghebbenden bijeen aan de Dwarsweg 10 voor het startschot van de Edese bio-stoomlevering. Kunststoffenproducent HSV Moulded Foams Group ontvangt nu bio-stoom van Bio-energie installatie De Vallei. Tussen beide bedrijven is een, voor Nederland unieke, ondergrondse bio-stoomleiding aangelegd. HSV Moulded Foams Group gaat op deze wijze in één keer over van fossiele op hernieuwbare brandstof en bespaart zo wel 3750 ton CO2 per jaar.

Trots op verduurzaming
Wethouder Duurzaamheid Leon Meijer was aanwezig en sprak van een voorbeeld voor Nederland bij het verduurzamen van de industrie. ‘Ede mag trots zijn op de vele duurzame initiatieven, waarvan de bio-stoomleiding een prachtig voorbeeld is’. Na de openingshandeling kreeg het voltallige gezelschap een rondleiding in de bio-energie installatie. Op locatie van HSV Moulded Foams Group sprak de gedeputeerde van de provincie Gelderland Jan Jacob van Dijk enthousiast over de volgende stap. Hierbij gaat HSV Moulded Foams Group haar restwarmte terugleveren aan het groene warmtenet in Ede en wordt Ede als Stad energie-efficiënter.

Uniek in Nederland
De twee Edese bio-energie installaties voorzien ca. 8.500 woningen en bedrijven van groene warmte, en produceren nu tevens groene stoom. De Edese bio-stoomleiding is een 1.6 km lang, zeer goed geïsoleerd staal-in-staal leidingwerk dat ondergronds is aangelegd in de openbare ruimte. Hierbij is gebruik gemaakt van de modernste technieken, waarbij biostoom op wel 255 graden en onder 13 bar druk, wordt getransporteerd naar de eindafnemer.

Ambitie
Zowel groene warmte als groene stoom zijn afkomstig uit biomassa; lokaal afkomstige resthoutsnippers uit bosbeheer en knip- en snoeiafval uit de tuinen van Ede en omliggende gemeenten. Groene warmte bereikt de afnemers via het groene warmtenet. Er ligt in Ede inmiddels 18 kilometer groen warmtenet en het net wordt nog uitgebreid. Met een aansluiting op groene warmte is er geen aardgas meer nodig en wordt er direct wel 70% tot 90% CO2-uitstoot bespaard.

De initiatiefnemer van het project is MPD Groene Energie en de exploitant van de bio-stoomleiding is Bio-energie De Vallei. De ambitie die MPD Groene Energie o.a. met de gemeente Ede en de provincie Gelderland deelt, is om in het jaar 2020 twintigduizend woningen en bedrijven te hebben aangesloten op het groene warmtenet Ede. De levering van groene stoom is een belangrijke stap in het verder uitfaseren van aardgas.

Symposium ‘Gemeenten en houtige biomassa’

Op 1 november was MPD Groene Energie te gast op het symposium ‘Gemeenten en houtige Biomassa’. Hier konden verschillende Nederlandse gemeenten kennis opdoen over de keten van biomassa-inzameling tot warmteopwekking. Samen met de bosbeheerder van de gemeente Ede Jochem van Gooswilligen gaf MPD Groene Energie een workshop waarbij werd ingezoomd op de totstandkoming van het groene warmteproject in Ede.

We hopen dat we de Nederlandse gemeenten van duurzame inspiratie hebben voorzien!