Categoriearchief: Nieuws

‘Bio-energiecentrales Ede; Op naar een stad zonder fossiele energie’.

Nationaal Groenfonds schreef een artikel over MPD Groene Energie en de bio-energiecentrales in Ede:

‘Op naar een stad zonder fossiele energie’

Met snoeihout uit de nabije omgeving steden verwarmen. Dat is een onderdeel van de klimaatneutrale droom van MPD Groene Energie. In Ede heeft het bedrijf die droom al gerealiseerd, in samenwerking met de gemeente. Nationaal Groenfonds bracht het proces samen met innovatiefonds Gelderland op gang met een risicodragende financiering voor de bio-energiecentrales. Daardoor hebben ook andere partijen de stap hebben gezet om financieel bij te dragen.

Met kap- en snoeiafval verwarmt Warmtebedrijf Ede (onderdeel van MPD Groene Energie) huizen en bedrijven van Edenaren. In tegenstelling tot gas is biomassa wel een CO2-neutrale brandstof, want de CO2 die bij verbranding vrijkomt, is evenveel als de boom in zijn leven heeft opgenomen. Bovendien is het een hernieuwbare brandstof, want hout groeit weer aan.

Lees hier het hele bericht:
https://www.nationaalgroenfonds.nl/projecten/bio-energiecentrale-ede

 

Duurzaam verwarmd fietspad succesvol vorstvrij

Het Thermopath-fietspad van Easypath in Ede blijft vorstvrij door restwarmte van Warmtebedrijf Ede. De eerste echte vuurdoop vormden de ijsdagen in week 1 van het nieuwe jaar. Fietsers langs de Bovenbuurtweg in Ede konden op het sneeuw- en ijsvrije fietspad zonder glijpartijen hun weg vervolgen.

Het RTL Weer besteedde speciale aandacht aan het duurzame en goed begaanbare fietspad in Ede: (vanaf 0:25 )

Opstarten tweede ketel bio-energie installatie Park Reehorst

De nieuwe bio-energie installatie in Park Reehorst op de KennisCampus zal in week 51 (naar verwachting op maandag) haar tweede ketel opstarten; de eerste ketel is in het najaar reeds in gebruik genomen. Dit eerste opstarten heeft tot gevolg dat de ketel zich langzaam opwarmt, terwijl er diverse kwaliteits- en veiligheidstesten worden uitgevoerd.

Onder een bepaalde windsterkte en bepaalde windrichting is het mogelijk dat omwonenden enige tijd een rookgeur kunnen waarnemen. Dit is tijdelijk, ongevaarlijk en hoort bij het opstarten; u hoeft hiervan geen melding bij alarmdiensten of de gemeente Ede te maken. Met vragen kunt u contact opnemen met Warmtebedrijf Ede 0318 – 304400 of via email aan info@warmtebedrijfede.nl

Onderzoek naar regionaal duurzaam warmtenet

Onderzoek naar duurzaam regionaal warmtenet in Wageningen, Renkum en Ede; Verduurzaming door gebruik van Ultradiepe Geothermie

Wageningen – Vandaag tekenden 14 partijen, waaronder Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen, Ede en Renkum, Parenco, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en MPD Groene Energie een intentieovereenkomst om de mogelijkheid van een regionaal warmtenet te onderzoeken. Dit warmtenet zal gevoed worden met aardwarmte. Een dergelijk warmtenet is uniek in Nederland, vanwege het gebruik van Ultradiepe Geothermie, en zou een forse verduurzaming betekenen voor de invulling van de energievraag in deze regio.

De aanleiding voor het onderzoek naar een regionaal warmtenet in Wageningen, Renkum en Ede komt voort vanuit de extra energievraag van Papierproducent Parenco in Renkum voor hun tweede papierlijn. Om deze energievraag duurzaam in te vullen, wil Parenco gebruik maken van Ultradiepe Geothermie. Ultradiepe Geothermie is aardwarmte vanuit diepere aardlagen (vanaf 4.000 meter diep), waarbij duurzame stoom uit de bodem wordt opgepompt. Deze stoom gebruikt Parenco om de papierproductie te verduurzamen. De geothermiebron biedt voldoende warmte om daarnaast ook tenminste 15.000 woningen te verwarmen in Ede, Wageningen en Renkum. Hiermee zal het gasgebruik, en dus de CO2 uitstoot in de regio, afnemen. In de regio blijkt er veel interesse te zijn voor deze duurzame warmtevoorziening. Daarom zijn meerdere gemeenten, woningcorporaties en andere partijen betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheid van een regionaal warmtenet, gevoed door geothermie.

Ultradiepe Geothermie in Nederland
In Nederland zijn tot dusver 15 warmtenetten gerealiseerd, gevoed door aardwarmte, die voornamelijk kassen verwarmen. Een mogelijk warmtenet in deze regio, zal de eerste zijn in Nederland die wordt gevoed door Ultradiepe Geothermie, waarbij de warmte tussen de 4,5 en 6 kilometer diepte wordt gewonnen. In de komende maanden zal de haalbaarheid van een bron op het terrein van Parenco in Renkum met geologisch onderzoek in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt de impact van een geothermische bron op de omgeving onderzocht.
Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit onderzoek naar Ultradiepe Geothermie.

Planning
In februari 2017 zal het onderzoek gestart worden. Communicatie hierover gebeurt in nauwe afstemming met alle betrokken partijen. De verwachting is dat in september 2017 de onderzoeken naar de ondergrond volledig zijn afgerond en er duidelijkheid is over de slaagkans van de Ultradiepe Geothermie bron.

Betrokken partijen
Dit project is een initiatief van Parenco, Alliander DGO, Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen, Gemeente Ede, Gemeente Renkum, MPD Groene Energie, Idealis, Wageningen Universiteit, BeGreen, De Woningstichting, Ennatuurlijk, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Coöperatie ValleiEnergie.