Categoriearchief: Nieuws

Opnames Omroep Gelderland; ‘Trots op Gelderland’

Eind maart zijn er opnames gemaakt door Omroep Gelderland voor het programma Trots op Gelderland. Uitgelicht wordt het groene warmteproject in Ede: van ‘prunus tot radiator’ werd Omroep Gelderland meegenomen in het gehele proces van bosbeheer, resthoutsnippers, bio-energie installaties tot groene warmte via het warmtenet bij de Edenaren thuis.

Hieronder een kleine sfeerimpressie van de opnames die dag (Klik op de afbeelding voor een vergroting). De uitzending is op 18 april aanstaande om 18:20 uur en wordt daarna elk uur herhaald.

Reactie Warmtebedrijf Ede op Zembla d.d. 22-03

Warmtebedrijf Ede is een dochterbedrijf van MPD Groene Energie, opgericht t.b.v. het duurzame houtgestookte project te Ede.

De uitzending van Zembla 22-03 ging over houtige biomassa.
Er werd hierin echter geen (duidelijk) onderscheid gemaakt tussen lokale bio-energie installaties zoals in Ede, en de 5 grote kolencentrales die overgaan op de bijstook van buitenlandse houtpellets. In tegenstelling tot de kolencentrales, draaien de bio-energie installaties in Ede op lokaal en regionaal afkomstige resthoutsnippers. Resthout is het hout dat overblijft en dat feitelijk geen ander doel meer heeft. Dit is voor Ede midden op de Veluwe een prima oplossing, omdat de locatie zich bij uitstek leent voor het nuttige gebruik van resthoutsnippers.

Van de biomassa die Warmtebedrijf Ede benut komt 80% uit de regio zelf; afkomstig van knip- snoei- en tuin-‘afval’ van inwoners uit Ede en omliggende gemeenten en van onderhoud van bos- en landschap. In Ede helpt Warmtebedrijf Ede in de strijd tegen een woekerende exoot, de prunus, ook wel vogelkers genoemd. De snelgroeiende boomsoort bedreigt de inheemse planten en bomen in het Edese bos. De gemeente wil deze ‘bospest’ in de aankomende 30 jaar volledig verwijderen. Omdat de biomassa van dichtbij komt, is de CO2-bijdrage klein.

Er zijn zoveel bomen geplant de afgelopen jaren, dat natuurlijke bijgroei al jarenlang de kap overtreft. En niet met zo’n beetje ook. De bijgroei is meer dan het dubbele van de houtkap. Dat geeft ruimte voor de inzet van biomassa zonder dat de houtvoorraad vermindert. Het toekomstig gebruik van Warmtebedrijf Ede is slechts 5% van de regionale, jaarlijkse bijgroei. En bij verantwoord snoeien, groeit de biomassa zelfs harder weer aan.

Met een aansluiting op groene warmte in Ede bespaart een huishouden direct 70 tot wel 90% op haar CO2-uitstoot. Desalniettemin heeft Warmtebedrijf Ede niet als doelstelling om heel Nederland op warmte uit biomassa aan te sluiten. Dit is volgens ons ook niet haalbaar, evenmin als volgens ons een all-electric energietransitie haalbaar is. De best toepasbare oplossingen om de energietransitie te versnellen zouden overal lokaal moeten worden bekeken en bestaan idealiter uit een mix van alle mogelijkheden; zon, wind, water, warmtenetten op biomassa, maar bijvoorbeeld ook warmtenetten die gebruik maken van restwarmte van de industrie of bijvoorbeeld warmte uit geothermie.

Bijlagen:

U vindt de verhelderende formele reactie van Staatsbosbeheer op de Zembla-uitzending op
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2017/03/reactie-op-uitzending-zembla-bos-als-brandstof
De brochure van de Alg. Vereniging Inlands Hout (AIVH) beantwoordt bio-massa-gerelateerde vragen: http://www.avih.nl/files/4414/4610/7743/1.Boekje_GoedNieuwsOverNLBiomassa_10-2015.pdf

Groot deel groenafval uit Nederland gaat naar Duitsland

Energie opwekken uit groenafval van bossen en landgoederen: het kan, maar komt in Nederland maar marginaal van de grond. Een groot deel van deze ‘reststroom’ gaat naar Duitsland, waar het een bijdrage levert aan de CO2-reductiedoelstellingen. Dat is zonde, vindt Willem Meijers, investment manager bij het Nationaal Groenfonds.

Warmtebedrijf Ede

Er zijn in Nederland te weinig kleinschalige houtgestookte centrales om deze reststroom te verwerken. Dus vindt zo’n vijftig procent zijn weg naar Duitsland. Reden voor het Groenfonds om te investeren in dergelijke centrales. Meijers: “Wij zien het verstoken van biomassa als een eerste businesscase voor deze reststroom. Die biomassa ís er, dus je kan er maar beter wat nuttigs mee doen. Warmtebedrijf Ede is hiervan een schoolvoorbeeld”

Meijers: “We merken dat terreinbeheerders zelf ook geen goed gevoel hebben bij de export van houtsnippers naar Duitsland. Zodra er in Nederland meer verwerkingscapaciteit beschikbaar komt, zijn ze blij dat ze daar naartoe kunnen met hun reststromen.”

Lees hier het hele artikel uit het MilieuMagazine, februari 2017
– Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
 

Enthousiaste resthoutleveranciers uit de regio

Ede – In Januari heeft B.T.E. de resthoutsnippers mogen ontvangen van twee enthousiaste partijen uit de directe regio.

De Boerderij

Begin januari waren daar de snippers van ‘De Boerderij’ in Hoenderloo. De bomen op het terrein van ‘De Hoenderloo Groep’ waren aan onderhoud toe en de medewerkers hebben zich daarnaast ook gewaagd aan onderhoud in het nabijgelegen bos.

Bij de Hoenderloo Groep wonen 240 jongeren tussen de 10 en 18 jaar die om verschillende redenen een tijdje niet meer thuis wonen.

Krӧller-Müller Museum

Ook heeft de tuindienst van het Krӧller-Müller Museum in januari flink snoei-onderhoud gepleegd rondom het museum en in de beeldentuin.

Het Kröller-Müller Museum heeft een van de grootste beeldentuinen van Europa. De tuin is een soort ‘buitenzaal’ van 25 hectare waarin moderne beeldhouwkunst wordt getoond.

Het resultaat van al deze inspanningen is een aantal ladingen houtsnippers die een nuttige bestemming vinden als grondstof voor groene warmte in de twee bio-energie installaties in Ede. Wij bedanken De Hoenderloo Groep en het Krӧller-Müller Museum hartelijk voor hun duurzame bijdrage!

Fotografie: De Hoenderloo Groep / Krӧller-Müller Museum