Categoriearchief: Nieuws

Goede voornemens

Aandeel hernieuwbare energie per EU-lidstaat afgezet tegen de duurzaamheidsdoelstelling per lidstaat. (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Goede voornemens, heb jij ze ook? MPD Groene Energie wil in 2020 met haar slimme groene warmtenetten de energietransitie nog harder aanjagen.

Want net als Frans Timmermans in de NRC van 9 jan jl. (link), vragen wij ons wel eens af waarom veel mensen het beeld hebben dat Nederland het ‘duurzaamste jongetje van de klas’ is. Het jaar is pas begonnen, maar het is nu al de verwachting dat Nederland haar doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 niet zal halen. De EU haalt haar overall doelstelling van 20% duurzame energie overigens vermoedelijk wel.

Boven dit bericht staat de meest recente grafiek van het Europees Milieuagentschap (link). Deze laat zien dat Nederland samen met Luxemburg het laagste aandeel hernieuwbare energie kent, waarbij Nederland nota bene het verst achterblijft bij zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen. MPD Groene Energie ziet het tij graag keren. Ons voornemen voor 2020 is om opnieuw een positieve bijdrage te leveren aan een duurzaam en leefbaar Nederland.

‘Edese duurzame energie-installaties schoner dan alternatieven’

EDE ,,Het warmtenet in Ede stoot in verhouding circa de helft minder stikstof uit dan kolencentrales en de grote megabiomassacentrales.” Dat blijkt volgens Warmtebedrijf Ede uit een onafhankelijk onderzoeksrapport van SGS Nederland. ,,Daarnaast is de fijnstofuitstoot in Ede in verhouding ruim 17 keer minder dan de uitstoot van kolencentrales en grote biomassacentrales.”

Warmtebedrijf Ede laat standaard jaarlijks onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de uitstoot van stikstof en fijnstof in vergelijking met alternatieven zoals grote biomassastokende elektriteitscentrales en kolencentrales. Hierin betrekken zij ook de uitstoot van open haarden om het debat in perspectief te plaatsen. ,,Zo stoot een open haard 3000 keer meer fijnstof uit bij het produceren van dezelfde warmte dan kolencentrales, biomassacentrales en duurzame energie-installaties”, zegt Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede. ,,We hebben cijfers die bewijzen dat ons lokale warmtenet een grote duurzame potentie heeft en niet te vergelijken is met andere kolen- en biomassacentrales. Dit zet de discussie over de uitstoot van ons Edese initiatief in een heel ander licht en verheldert de discussie. Niet iedere biomassacentrale is hetzelfde, blijkt ook uit deze cijfers.”


Kolencentrales

Kleijnen: ,,Onderzoeksbureau SGS stelt vast dat Warmtebedrijf Ede via biomassa slechts 53% stikstof (0,15 kg/MWhth) uitstoot ten opzichte van kolencentrales (0,282kg/MWhth). Na het installeren van de nieuwste uitstootfilters, het zogeheten ‘biowarmte nieuwe stijl’, stoot warmtebedrijf Ede zelfs vier keer minder stikstof uit dan kolencentrales. Daarnaast stoot Warmtebedrijf Ede ruim 17 keer minder fijnstof uit (0,0008 kg/MWhth). De vergelijking met kolencentrales is relevant omdat de Nederlanse normen voor biomassacentrales, de strengste van heel Europa, gelijk liggen met de uitstoot van kolencentrales.”

Het grote verschil tussen de ‘grote biomassacentrales’ en de Edese duurzame energie-installaties die op regionale resthoutstromen draaien, is volgens Kleijnen het verschil in werkwijze. ,,Warmtebedrijf Ede gebruikt warmte direct en zet dit dus niet om in elektriciteit zoals kolencentrales en biomassastokende elektriteitscentrales. Door deze efficiëntere werkwijze stoot Warmtebedrijf Ede minder stikstof en fijnstof uit. Ook zorgt deze efficiëntie ervoor dat er minder brandstof nodig is. Van geïmporteerde pellets is geen sprake.”

Grote biomassacentrale
,,In vergelijking met grote biomassacentrales stoot Warmtebedrijf Ede de helft minder stikstof uit (44%). Met ‘biowarmte nieuwe stijl’ slechts een vijfde (18%) van de stikstof in vergelijking met de grote biomassacentrales. Ook stoten zij slechts 5% van de fijnstof van een grote biomassacentrale”, zegt Kleijnen. ,,Vaak worden alle biomassacentrales op één hoop gegooid, terwijl er veel verschil zit in de werkwijze, efficiëntie en uitstoot. Met deze cijfers moge het duidelijk zijn dat er grote verschillen zitten in de verwerking van biomassa.”

Verslag VVD Ede: bezoek bio-energie installatie Ede

De fractie VVD Ede bezocht een van de drie bio-energie installaties van Warmtebedrijf Ede en doet hiervan verslag:

Warmtenet Ede en biomassacentrales

Door Thimo Harmsen & Sjoerd Bakker op 09 december 2019

Als volksvertegenwoordigers bezoeken we met onze VVD Ede fractie veel mensen en organisaties. Maandag 2 december waren we te gast bij ‘Warmtenet Ede’. Na een informatieve presentatie en een rondleiding, plaatsten we een foto op social media. Daarop kwamen veel reacties. Als VVD Ede zijn we daar altijd blij mee want dat geeft ons ook een goede kans om ons standpunt, in dit geval warmtenet, biomassacentrale en energietransitie, uitgebreid toe te lichten.

Netwerk van heet water

Het concept van een warmtenet, los van de techniek, wordt geaccepteerd door onze inwoners. En waarom niet, een ring van heet water verwarmt in Ede al duizenden huishoudens en doet dat, op een enkele storing na, efficiënt en betrouwbaar. Waar mensen echt van mening over verschillen, is de methodiek die wordt gebruikt om het water te verwarmen.

Omdat het netwerk van heet water steeds slimmer wordt, kunnen er (letterlijk) allerlei methoden worden toegevoegd om het water op te warmen. Bijvoorbeeld restwarmte van (productie)bedrijven, geothermie en biomassacentrales. Die laatste is in Ede op dit moment een dominante warmtebron en exact daar zit de emotie, zo bleek uit de reacties op onze foto. En inderdaad…hout verbranden is niet best voor het milieu. Gas brandt een stuk schoner. Maar is met die conclusie de discussie klaar? Ons antwoord is; nee. Hier begint deze pas.

VVD Ede wil betreft de energie transitie duidelijk zijn; we moeten pragmatisch naar dit onderwerp kijken. Dat betekent geen maatregelen nemen voor de bühne, of omdat het lekker klinkt. Maar gewoon doen wat het beste is voor onze gemeente. Nu én in de toekomst.

Biomassacentrales

Er zijn biomassacentrales die in oudere kolencentrales hout verbranden dat met een (vervuilend) schip vanaf de andere kant van de wereld wordt aangevoerd. Een aanvoer van houtkorrels en -snippers die zelfs leidt tot ontbossing in het land van herkomst. Dit is iets wat wij als VVD Ede ook echt afkeuren, want het kan anders!

Zo kan het hout dat gebruikt wordt in een biomassacentrale ook echt uit de regio komen, zoals bij ons in Ede gebeurt. Gewoon hout dat over is en normaal gesproken in de natuur achterblijft of wordt verbrand als afval. Belangrijk om te weten in dit kader: qua CO2 toevoeging aan onze aarde maakt verbranden of verrotten niets uit. Hout bevat dezelfde hoeveelheid CO2 als dat het heeft opgenomen tijdens de groei, wat vervolgens weer vrijkomt bij verrotting in de natuur of bij verbranding. Maar wat nog belangrijker is, de bossen van Ede kennen jaarlijks meer aangroei van hout, dan dat er wordt afgevoerd. Daarmee is de (duurzame) cirkel rond.

Wat VVD Ede betreft is een aantal zaken van belang als het gaat om biomassacentrales:

  1. Hout moet uit de buurt komen (en zeker niet van de andere kant van de wereld)
  2. Het hout moet over een periode op een natuurlijke wijze weer met hetzelfde volume bijgroeien als dat het wordt verband

Fijnstof

Dan hebben we natuurlijk ook nog de uitstoot van fijn- en ultra fijnstof. Daar moet ook aandacht voor zijn. Hout verbranden in een ouderwetse centrale, bijvoorbeeld in een oude kolencentrale, levert een verbranding op met veel fijn- en ultrafijnstof als uitstoot. Daarom is continue innovatie op dit gebied hard nodig.

Bij de centrales in Ede wordt gelukkig gebruikt gemaakt van de nieuwste technologie. Na verbranding ondergaat de lucht allerlei processen met als doel het schoon te maken. Zo wordt de lucht her-verbrand, gewassen en gefilterd met speciale filters. Verreweg het grootste gedeelte van de fijnstof gaat dan niet door de schoorsteen naar buiten, maar belandt bij het chemisch afval, waar het keurig verwerkt kan worden. De hoeveelheid fijn- en ultrafijnstof die overblijft is vergelijkbaar met een zestal huishoudens met een openhaard die regulier gestookt wordt. Anders gezegd; met 6 open haarden, verwarmen we in Ede dus duizenden huishoudens. Daarmee heeft Ede een voorbeeldfunctie en zetten we een enorme stap richting een schone toekomst.

Innovatie

Maar VVD Ede is toch nog niet tevreden want innovatie kan en moet ons nog verder brengen. Warmtenet Ede is als zelfstandig bedrijf in staat onderzoek te doen naar Geothermiek op een diepte waar deze onuitputtelijk is. Bovendien is een CO2 neutrale uitstoot niet het einddoel. Warmtenet Ede zoekt nu al naar mogelijkheden om de CO2 die bij de verbranding vrijkomt, uit de lucht te halen. Dus; warmte leveren en tegelijkertijd CO2 onttrekken. Dat klinkt als sciencefiction, maar het onderzoek om dit te bereiken is al gestart!

Laten we mensen en bedrijven de kans geven om te innoveren, de resultaten objectief beoordelen en altijd het einddoel in de gaten houden: een verantwoordelijkheid naar generaties na ons, die ook een schone en leefbare aarde willen hebben. Daarbij realiseren wij ons dat, indien we deze focus willen houden, we een groeiende welvaart, gezonde bedrijven en gelukkige inwoners nodig hebben.

Bron:  https://ede.vvd.nl/nieuws/37695/warmtenet-ede-en-biomassacentrales