Categoriearchief: Nieuws

BUREAU SPOTLIGHT ‘Biomassa belangrijke tussenstap in energietransitie’

31 maart 2020

Bureau Spotlight breidt hun dossier over de ‘Edese bio-energie installaties’ verder uit. In hun interview concludeert dr. ir. Wolter Elbersen van de Wageningen University & Research dat biomassa een belangrijke tussenstap is in de energietransitie. Warmtebedrijf Ede onderschrijft dit: op het slimme groene warmtenet in Ede worden diverse duurzame warmtebronnen aangesloten. Biomassa is op termijn dan nog slechts nodig bij koude-pieken en als duurzame back-up.

Lees verder BUREAU SPOTLIGHT ‘Biomassa belangrijke tussenstap in energietransitie’

200 miljoen euro voor huurhuizen op warmtenetten

De overheid wil aardgasvrije woningen. Verhuurders en woningcorporaties willen een duurzaam woningbestand. MPD Groene Energie versnelt de energietransitie door slimme groene warmtenetten te realiseren. En de overheid stelt per 1 mei 200 miljoen euro beschikbaar om huurhuizen aardgasvrij te maken door deze aan te sluiten op een warmtenet.

Op de site van de RVO staat meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie.

Bron: https://www.ad.nl/wonen/200-miljoen-euro-subsidie-om-huurhuizen-op-warmtenet-aan-te-sluiten~aaae084f/

Royal Haskoning DHV: ‘Biomassa veel beter voor klimaat dan aardgas’.

MPD Groene Energie werkt aan slimme groene warmtenetten met diverse duurzame bronnen als restwarmte, zonnewarmte en aardwarmte en biomassa. Die laatste bron wordt straks alleen nog gebruikt bij koude-pieken en als back-up. Over onze duurzame lokale en regionale biomassa uit resthoutstromen en bijbehorende emissies, is nog steeds discussie. Uit onderzoek van Royal HaskoningDHV blijkt dat biomassa een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering.

Houtige biomassa is 70 tot ruim 90 procent klimaatvriendelijker dan aardgas, blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Royal Haskoning DHV in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie -NVDE. Het onderzoek vergeleek de emissies van houtige biomassa en van aardgas. In beide gevallen werd de broeikasgasemissie van de hele keten bekeken: van bos of gaswinning tot en met de levering van warmte aan huizen en industrie.

“Het onderzoek laat zien dat biomassa een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Het gebruik van aardgas moet omlaag, zeker nu aardgas in toenemende mate wordt geïmporteerd en vervuilender is. Biomassa vervult daarbij een functie waar nog weinig alternatieven voor zijn. Daarom is duurzaam geproduceerde biomassa een belangrijk onderdeel van de energietransitie,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

Lees hier het hele bericht: http://www.nvde.nl/nvdeblogs/biomassa-veel-beter-voor-klimaat-dan-aardgas/

Hier leest u het onderzoeksrapport ‘Warmte uit aardgas of uit biomassa?

Open dagen Duurzame Energie Installatie Warmtebedrijf Ede afgelast

Uit voorzorg in verband met het corona-virus en in lijn met de RIVM-richtlijnen, is besloten de open dagen van de Duurzame Energie Installatie in Ede op 14 en 21 maart af te gelasten.

Organisator Warmtebedrijf Ede betreurt de afgelasting, maar zegt dit te zien dit een noodzakelijk besluit.

Op een later moment hoopt het bedrijf de open dagen alsnog te organiseren. Informatie hierover volgt te zijner tijd via www.facebook.com/warmtebedrijfede