Categoriearchief: Nieuws

Energietransitie-Experience dit schooljaar knallend van start

EDE – De Energietransitie-Experience in Ede is dit schooljaar weer knallend van start gegaan. De corona-crisis legde de Experience dit voorjaar tijdelijk stil, maar het docententeam heeft niet stilgezeten. Ze hebben de tijd goed benut om van de Experience een echte belevenis te maken. Tijdens de Experience leer je over alle technieken van de Energietransitie in een escaperoom-achtige setting door het doen van allerlei opdrachten en het oplossen van vraagstukken. Klassen uit Ede en omstreken kunnen zich weer volop aanmelden om mee te doen; het team is er helemaal klaar voor om iedereen (corona-proof) te ontvangen.

Op de Kenniscampus
De Experience draait om de technieken van de Energietransitie en kan worden gevolgd in een heuse Edese Duurzame Energie Installatie. Met dit onderwijsproject is aansluiting gevonden bij ‘De 7 werelden van Techniek’ van Technodiscovery. Beide projecten worden aangeboden op de Kenniscampus van Ede, waar sowieso veel te leren valt.

Thuis-Experience
Voorafgaand aan het bezoek aan ons, begint de reis door de Energietransitie op school met onze lesbrieven. Ook thuis met het eigen gezin gaat de belevenis door: voor de leerlingen zijn leuke onderzoekjes ontwikkeld die thuis uitgevoerd kunnen worden.

Meld je klas aan
Het is mogelijk om met maximaal 30 leerlingen en een leraar / begeleider onze Experience te komen volgen. Desgewenst kan de groepsgrootte worden gehalveerd.

Kom de Energietransitie beleven!
Meer informatie via www.energietransitie-experience.nl
Wil je meedoen? Meld je klas dan aan via info@energietransitie-experience.nl

#energietransitie-experience  |  #technodiscovery  | #provinciegelderland  | #hetstreek  | #warmtebedrijfede  |  #itnede   | #knooppunttechniek   | #zon-transitiesupport

Klimaatbeleid kost geld; niets doen kost meer

Baudet becijferde eerder dat het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid maar liefst 1000 miljard gaat kosten. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zal het nieuwe beleid zal rond 460 miljard kosten tot het jaar 2050. De voorwaarde die zij stellen voor dit bedrag is dat Nederland dan niet mag afzien van 1. de inzet van biomassa en 2. het opslaan van CO2 in oude gasvelden. Zien we hier wel van af dan zouden de totale kosten over de hele periode ook kunnen verdubbelen.”

Dat niets doen meer kost, blijkt uit een modelberekening van het Researchinstituut voor Klimaatimpact in Potsdam (PIK) van begin dit jaar. In het onderzoek werd de schade door klimaatverandering, als gevolg van bijvoorbeeld toegenomen extreem weer of afgenomen arbeidsproductiviteit, afgezet tegenover de kosten van het terugdringen van broeikasgassen. “De wereld heeft nu geen smoesjes meer om achterover te leunen en niets te doen”, aldus het PIK. “Iedereen die zegt dat klimaatverandering tegengaan te duur is, kan zien dat ongecontroleerde klimaatverandering het duurst is.”

Bronnen:
https://www.volkskrant.nl/economie/wat-kost-een-halve-eeuw-klimaatbeleid

https://nos.nl/artikel/2320578-onderzoek-klimaatverandering-beperken-kost-minder-dan-niets-doen.html

PBL: Energietransitie zonder biomassa nauwelijks haalbaar en betaalbaar

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceert vandaag het onderzoek naar de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biomassa. De belangrijkste conclusie is dat de energietransitie zonder benutting van biomassa nauwelijks haalbaar of betaalbaar is. Het gebruik van biomassa moet volgens het PBL aan duidelijke duurzaamheidscriteria voldoen. Met dit Duurzaamheidskader Biomassa komt de Sociaal-Economische Raad (SER) in de komende maanden.

Biomassa transitiebrandstof
MPD Groene Energie start met duurzame biomassa als duurzame, betrouwbare brandstof op haar slimme groene warmtenetten, mede omdat het regelbaar is. In tegenstelling tot bronnen zoals aardwarmte, kan warmte uit biomassa in de winter flexibel opgeplust worden, en in de zomer zelfs uitgezet worden. Zo wordt er efficiënt en vraaggestuurd geproduceerd. En van alle duurzame alternatieven voor aardgas, heeft het aansluiten op een slim groen warmtenet de laagste maatschappelijke kosten.

De slimme groene warmtenetten worden op termijn gevoed door meerdere duurzame bronnen zoals restwarmte, aardwarmte, zonnewarmte en de transitiebrandstof biomassa. Op dat moment kan het aandeel biomassa op het warmtenet omlaag.

Happy Earth Day!

Vandaag, 22 april is het voor de 50e keer de Dag van de Aarde, oftewel Earth Day. Op deze dag wordt op een positieve manier aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Het thema van dit jaar is klimaat-actie.

De energietransitie is zo’n belangrijke klimaat-actie, waarbij we er samen hard aan werken om van fossiele bronnen naar hernieuwbaar te gaan. En dat is precies wat MPD Groene Energie doet: Wij versnellen de energietransitie door de realisatie van slimme groene warmtenetten. We sluiten hierbij geen duurzame bronnen uit; op een slim groen warmtenet kunnen juist allerlei bronnen zoals restwarmte, zonnewarmte, aardwarmte, biomassa en zelfs waterstof worden aangesloten.

Zo sluiten we steeds meer woningen en bedrijven aan op groene warmte. En wat doe jij op Earth Day?