Biomassa

Duurzame Biomassa

Bekijk onze flyer: Duurzame Biomassa
Brochure: Het belang van groene warmte.
Of wilt u Biomassa aanleveren?

MPD Groene Energie benut duurzame biomassa (resthout-stromen) in de bio-energie installaties in Ede. Maar wat is biomassa nu precies, is er wel voldoende biomassa en wat maakt biomassa nu precies duurzaam?

Biomassa is alles wat groeit en bloeit. Niet alleen hout, maar bijvoorbeeld ook bermgras, blad, naalden of lijnzaad. Ook afval van hout of planten is biomassa. We noemen biomassa duurzaam als ze zo gebruikt wordt dat volgende generaties er geen nadeel van ondervinden.

Wist u dat: Biomassa een belangrijke rol speelt in de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie?
In het Energieakkoord is door de overheid afgesproken dat over 5 jaar (2020) het aandeel duurzame energie 14% moet zijn. Bijna de helft daarvan dient opgewekt te worden door biomassa, anders wordt de doelstelling niet gehaald. Vooral regionale bio-energie is hierbij belangrijk.

Wist u dat: MPD Groene Energie altijd voor voldoende duurzame biomassa zorgt?
MPD Groene Energie heeft meerjarencontracten gesloten met leveranciers van lokale biomassa, zoals Nationaal Park De Hoge Veluwe en een aantal gemeenten op de Veluwe. Omdat de biomassa van dichtbij komt, is de CO2-bijdrage klein. Het gaat MPD vooral om reststromen, die zijn het meest duurzaam en dienen feitelijk geen ander doel meer.

Wist u dat: De bijgroei van bomen twee maal zoveel is als wat er wordt gekapt?
Er zijn zoveel bomen geplant de afgelopen jaren, dat natuurlijke bijgroei al jaren lang de kap overtreft. En niet met zo’n beetje ook. De bijgroei is meer dan het dubbele van de houtkap. Dat geeft ruimte voor de inzet van biomassa zonder dat de houtvoorraad vermindert. Het toekomstig gebruik van MPD Groene Energie is slechts 5% van de regionale, jaarlijkse bijgroei (straal van 100 km). En bij verantwoord snoeien, groeit de biomassa zelfs harder weer aan.

Wist u dat: De biomassa vooral uit eigen regio komt?
Van de biomassa die de bio-energie installaties nodig hebben, komt 80% uit de regio zelf. Ongeveer 35% is afkomstig van tuinafval en 45% van onderhoud van bos- en landschap. Ongeveer 20% komt van buiten de regio. De reden is dat vraag en aanbod uit de directe regio niet altijd volledig gelijk lopen. De maximale afstand is 150 km. Op die manier produceren we maar heel weinig CO2 met transport: ruim minder dan 10% van de hoeveelheid die we hopen te besparen. Om te voldoen aan de duurzaamheidsnormen, moeten we binnen de 30% blijven. Dat lukt dus met ruime marge!

Wist u dat: MPD Groene Energie alleen houten reststromen benut, die nergens anders meer goed voor zijn?
MPD Groene Energie gebruikt daarbij alleen regionale biomassa. Er wordt geen hout van ver gehaald. In Nederland wordt overigens hard gewerkt aan regels voor de inzet van biomassa voor energie. Dat zijn energiepartijen en actiegroepen overeengekomen bij het tekenen van het Energieakkoord. Biomassa moet duurzaam zijn. Daarmee moet worden uitgesloten dat dit leidt tot kap van tropische bossen of bedreiging van de voedselvoorziening. MPD Groene Energie vindt deze regels erg belangrijk.

Wist u dat: MPD Groene Energie helpt bij onderhoud van het landschap?
In de regio blijft, net als in veel andere plaatsen in Nederland, het onderhoud aan bos- en landschap achter bij wat nodig is. Dit heeft vooral te maken met de kosten voor de beheerders. Onderhoud is duur. MPD Groene Energie biedt landgoedbeheerders een vergoeding voor de biomassa die vrijkomt bij het onderhoud. Zo kunnen zij meer onderhoud gaan uitvoeren en kan MPD het bos-‘afval’ gebruiken voor het opwekken van duurzame warmte. In Ede helpt MPD Groene Energie tegen de strijd tegen een woekerende exoot, de prunus, ook wel vogelkers genoemd. De snel groeiende boomsoort bedreigt de inheemse planten en bomen in het Edese bos. De gemeente wil deze ‘bospest’ in de aankomende 30 jaar volledig verwijderen. En MPD Groene Energie geeft de gemeente graag een vergoeding voor de snippers.