Biomassa

Duurzame Biomassa

Heeft u vragen over onze biomassa,
lees hier onze brochure Duurzame Biomassa.
Wilt u Biomassa aanleveren, klik dan hier.

MPD Groene Energie benut duurzame biomassa (resthout-stromen) in de bio-energie installaties in Ede. Maar wat is biomassa nu precies, is er wel voldoende biomassa en wat maakt biomassa nu precies duurzaam?

Biomassa is alles wat groeit en bloeit. Niet alleen hout, maar bijvoorbeeld ook bermgras en blad. We noemen biomassa duurzaam als het zo gebruikt wordt dat volgende generaties er geen nadeel van ondervinden.

Wist u dat: De biomassa vooral uit eigen regio komt?
Het overgrote deel is afkomstig uit de tuinen van de inwoners van Ede en omliggende gemeenten, openbaar groenbeheer, agrarisch groenbeheer. Een veel kleiner gedeelte van 10 tot 30% is afkomstig uit boslandschap. Dit betreft tak- en tophout uit regulier gepland onderhoud dat verder geen doel meer dient; mooie stammen en andere goede stukken hout krijgen een hoogwaardiger bestemming dan groene warmte.  Van de gemeente Ede ontvangt MPD uit de bossen vrijwel uitsluitend Prunus, uit de gemeentelijke bestrijding van de woekerende Amerikaanse Vogelkers (Prunus Serotina).

Wist u dat: Biomassa een belangrijke rol speelt in de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie?
In het klimaatakkoord heeft biomassa een belangrijke rol, als grondstof en als brandstof. Vooral lokale, regionale (inlandse) bio-energie is hierbij belangrijk.

Wist u dat: MPD Groene Energie altijd voor voldoende duurzame biomassa zorgt?
MPD Groene Energie heeft meerjarencontracten gesloten met leveranciers van lokale biomassa, zoals Nationaal Park De Hoge Veluwe en een aantal gemeenten op de Veluwe. Het gaat MPD  om reststromen, die zijn het meest duurzaam en dienen feitelijk geen ander doel meer.

Wist u dat: De bijgroei van bomen twee maal zoveel is als wat er wordt gekapt?
De bijgroei is meer dan het dubbele van alle houtkap in Nederland. Dat geeft ruimte voor de inzet van biomassa zonder dat de houtvoorraad vermindert. Het toekomstig gebruik van MPD Groene Energie is slechts 5% van de regionale, jaarlijkse bijgroei (straal van 100 km). En bij verantwoord snoeien, groeit de biomassa zelfs harder weer aan.

Wist u dat: MPD Groene Energie alleen houten reststromen benut, die nergens anders meer goed voor zijn?
MPD Groene Energie gebruikt daarbij alleen lokale en regionale biomassa. Er wordt geen hout van ver gehaald.  Biomassa moet duurzaam zijn; daarom werkt MPD uitsluitend met BetterBiomass gecertificeerde snippers. Daarmee wordt uitgesloten dat dit leidt tot onverantwoorde kap of bedreiging van de voedselvoorziening. MPD Groene Energie vindt deze regels erg belangrijk.

Wist u dat: MPD Groene Energie helpt bij onderhoud van het landschap?
In de regio blijft, net als in veel andere plaatsen in Nederland, het onderhoud aan bos- en landschap achter bij wat nodig is. Dit heeft vooral te maken met de kosten voor de beheerders. Onderhoud is duur. MPD Groene Energie biedt landgoedbeheerders een vergoeding voor de biomassa die vrijkomt bij het onderhoud. Zo kunnen zij meer onderhoud gaan uitvoeren en kan MPD het residu-hout gebruiken voor het opwekken van duurzame warmte.

In Ede helpt MPD Groene Energie tegen de strijd tegen een woekerende exoot, de prunus, ook wel vogelkers genoemd. De snel groeiende boomsoort bedreigt de inheemse planten en bomen in het Edese bos. De gemeente wil deze ‘bospest’ in de aankomende 30 jaar volledig verwijderen. En MPD Groene Energie geeft de gemeente graag een vergoeding voor de snippers.