Bio-Energie Ede

In Park Reehorst staat de tweede bio-energie installatie ‘Bio-Energie Ede’.  Deze is najaar 2016 in etappes in werking genomen.  Dit betekent dat er steeds meer afnemers in Ede aangesloten kunnen worden, w.o. woningen, bedrijven, scholen en sportaccommodaties. Daartoe wordt het warmtenet momenteel ook naar andere delen van Ede uitgebreid.
Routebeschrijving Bio-Energie Ede – Geerweg 11 te Ede

Multifunctioneel (les-)lokaal

De tweede installatie in Park Reehorst in Ede beschikt over een multifunctioneel (les-)lokaal, van waaruit direct zicht is op de in werking zijnde bio-energie installatie.  We bieden deze faciliteit binnenkort aan, o.a. aan scholen in de regio. In het verlengde hiervan is het plan opgevat om samen met de educatieve instellingen op de Kenniscampus te werken aan lesmodules waarin de energietransitie wordt onderwezen; lessen waarin alle vormen van duurzame energie aan bod komen voor leerlingen van het basis- tot aan het hoger onderwijs.  Wilt u het leslokaal reserveren? Klik hier.

In het verlengde hiervan bekijken we of leerlingen in passende opleidingen stage kunnen komen lopen, bijvoorbeeld als monteur in de nieuwe installatie of als groenbeheerder in een (proef-)klimaatplantsoen. Ook investeren we in de Edese samenleving, doordat het groene project in Ede de lokale werkgelegenheid stimuleert. MPD vindt het belangrijk om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt / arbeidshandicap te kunnen aannemen.