Bio-Energie Ede

In Park Reehorst staat de tweede bio-energie installatie ‘Bio-Energie Ede’.  Deze is najaar 2016 in etappes in werking genomen.  Dit betekent dat er steeds meer afnemers in Ede aangesloten kunnen worden, w.o. woningen, bedrijven, scholen en sportaccommodaties. Daartoe wordt het warmtenet momenteel ook naar andere delen van Ede uitgebreid.

Bent u uitgenodigd voor een bezoek; hier vindt u de routebeschrijving
Routebeschrijving Bio-Energie Ede – Geerweg 11 te Ede

Multifunctioneel leslokaal

De tweede installatie op de Kenniscampus in Ede beschikt over een multifunctioneel (les-)lokaal, van waaruit direct zicht is op de werkende bio-energie installatie.  We bieden deze faciliteit aan in het kader van de Kenniscampus Energietransitie Experience. Samen met de overheid, het bedrijfsleven en een aantal educatieve instellingen op de Kenniscampus wordt een experience georganiseerd om in praktijk kennis te maken met de energietransitie en de technische uitdagingen van de toekomst. Alle vormen van duurzame energie komen aan bod komen voor leerlingen van het basis- tot aan het hoger onderwijs.

Meer informatie vindt u op www.energietransitie-experience.nl