Bio-Energie Ede Noord

In Ede Noord staat sinds 2018 de derde Edese bio-energie installatie ‘Bio-Energie Ede Noord’.

Met de drie Edese installaties in werking, is de Edese ‘warmterotonde’ een feit. Op dat moment komt de (eerder noodzakelijke) aardgas-backup te vervallen, omdat de installaties elkaar (indien nodig) duurzaam kunnen vervangen. Op dat moment worden meerdere duurzame bronnen op het Edese warmtenet toegevoegd om in de basiswarmtelast te gaan voorzien. Het doel is om in 2020 20.000 Edese woningen en bedrijven aardgasvrij te hebben gemaakt.